Vlada: Odluka o izmjenama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

Photo vijest24062015.png
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjenama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno.

Vlada RH Odlukom o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno dodijelila je koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području k.o. Tisno, trgovačkom društvu „EKO NEKRETNINE d.o.o.

Usvojenom Odlukom se mijenja navedena Odluka  na način da se navodi točna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju, a sukladno tome se mijenja i stalni dio koncesijske naknade.

Usvajanjem spomenute Odluke omogućiti će se ishođenje građevinske dozvole za početak radova na izgradnji Marine Tisno. U spomenuti projekt planirana je investicija ukupne vrijednosti  77.298.750,00 kuna, a investicija će omogućiti otvaranje 49 novih radnih mjesta,na kojima će djelatnici biti zaposleni tijekom cijele godine. Projekt će biti financiran 30% vlastitim sredstvima, a 70% putem kredita.