Pomoćnica ministra Jadranka Fržop održala je sastanak sa predstavnicima ribarskih udruženja o mogućnostima unaprijeđenja suradnje u djelokrugu Ministarstva pomorstva

Photo nsl pmJF-RIB 8-7_16.jpg
Pomoćnica ministra Jadrankom Fržop ispred resorne Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra održala je u Ministarstvu u četvrtak, 7. srpnja sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, nekoliko cehovskih udruženja ribara te sa predstavnicima svih lučkih uprava koje upravljaju lukama u vlasništvu Republike Hrvatske, a u kojima se odvija značajna ribarska aktivnost.

Jedna od glavnih tema sastanka bili su aktualni problemi sa kojima se ribari svakodnevno susreću prilikom ulaska te boravka na vezu u lukama, uz poseban naglasak na razdoblje tijekom trajanja turističke sezone, kada je nerijetko u pojedinim lukama ribarima onemogućen ili značajno otežan privez, odnosno iskrcaj ribe što ribarima predstavlja značajan problem u njihovom poslovanju.

Na sastanku su dodatno otvorene i mnoge teme od interesa za ribare, ne samo one koje se tiču infrastrukturnih i organizacijskih problema već i zakonodavnog okvira, čime je usuglašena potreba daljnje komunikacije s ciljem iznalaska riješenja za navedene probleme.

"U pogledu ribarstva kao značajne grane hrvatskoga gospodarstva, koja nije sezonski ograničena već se odvija tijekom cijele godine, u okviru razgovora na ovome sastanku usuglasili smo zajednočko stajalište kako je svakako potrebno osigurati adekvatne načine nesmetanome poslovanju ribarima u svim lukama u vlasništvu Republike Hrvatske, kako bi domaće ribarstvo moglo ostvariti svoj puni potencijal.". - istaknula je pomoćnica ministra Jadranka Fržop.

U okviru održanoga sastanka prezentirane su i mogućnosti izgradnje ribarske infrastrukture prvenstveno putem sredstava osiguranih kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. (OPPiR), što je tema gotovo u potpunosti u djelokrugu Ministarstva poljoprivrede koje je stručnu javnost već izvijestilo o mogućnostima ulaganja kroz OPPiR na mrežnim stranicama http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=551.

Predstavnici lučkih uprava upoznali su sve sudionike sastanka sa svojim aktivnostima pripreme projektno - tehničke dokumentacije koja bi trebala rezultirati time da se buduća infrastruktura ribarskih luka gradi putem dostupnih sredstava europskih fondova.

Zaključno, svi sudionici sastanka usuglasili su potrebu aktivnije suradnje te su dogovoreni daljnji sastanci koji bi u konačnici trebali doprinijeti aktivnijem pristupu rješavanju problema ribara.