Pomoćnica ministra Jadranka Fržop potpisala sporazume o sufinanciranju projekata Šibensko - kninske županijske lučke uprave vrijedne gotovo 7,5 milijuna kuna

Photo nsl pmJF-ZLUSIB 20-5_16.jpg

Pomoćnica ministra Jadranka Fržop, ispred Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra i Željko Dulibić, ravnatelj Lučke uprave Šibensko - kninske županije danas su u Uredu župana u nazočnosti župana Gorana Pauka potpisali dva sporazuma o sufinanciranju projekata županijske Lučke uprave, a potpisivanju sporazuma prisustvovali su i zamjenik gradonačelnika Grada Šibenika, Nikica Penđer i načelnik Općine Bilice Josip Ćaleta.

Potpisani su sporazumi o sufinanciranju projekta izgradnje komunalnog dijela luke otvorene za javni promet uvala Vrnaža u Šibeniku i sporazum o sufinanciranju izgradnje luke otvorene za javni promet uvala Stubalj u Bilicama.

„U Šibeniku nažalost nemamo komunalnih vezova stoga ne treba posebno naglašavati važnost ovog projekta s kojim će Šibenčani dobiti 600 vezova. Upravo je ovaj Program u sklopu kojega potpisujemo sporazume o sufinanciranju primjer jasne orijentacije ove Vlade naspram razvoja luka županijskog i lokalnog karaktera.“. - rekla je pomoćnica ministra Jadranaka Fržop pohvalivši funkcioniranje Županijskih lučkih uprava koje su se pokazale kao najoptimalniji model upravljanja pomorskim dobrom.

„Ove godine za sufinanciranje županijskih i lokalnih luka ministarstvo je osiguralo 40,4 milijuna kuna. Taj iznos je skoro polovica iznosa koje je prijašnja Vlada osigurala u periodu 2012. do 2015 godine. “. - rekao je župan Pauk zahvalivši pri tome resornome Ministarstvu na podršci.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture potpisivanjem sporazuma obavezalo se da će projekt izgradnje komunalnog dijela luke otvorene za javni promet uvala Vrnaža u Šibeniku u 2016. godini sufinancirati sa 6.45 milijuna kuna, a za realizaciju projekta izgradnje luke otvorene za javni promet uvala Stubalj u Bilicama ministarstvo će sudjelovati sa 1 milijun kuna. Nositelj svih investicijskih aktivnosti pri realizaciji ovih projekata je Lučka uprava Šibensko - kninske županije.

Uređenjem luke Vrnaža dobiti će se izrađena lučka nadgradnja i podgradnja uključujući obalni zid, kompletan plato, pontone, 2 valobrana, te objekte infrastrukture za popravak i uređenje brodica. Ukupna vrijednost cijelog projekta uređenja komunalne luke Vrnaža iznosi preko 44 milijuna kuna. Projekt uređenja komunalne luke Vrnaža sufinancira Šibensko -kninska županija sa 2 milijuna kuna, LU ŠKŽ sa 2,3 milijuna kuna i Grad Šibenik sa 1 milijun kuna.

Izgradnjom luke otvorene za javni promet uvala Stubalj u Bilicama omogućiti će se  siguran privez većeg broja plovila. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je oko 16 milijuna kuna. Za ovaj je projekt Šibensko-kninska županija u proračunu za 2016. godinu izdvojila je 500 tisuća kuna.