Zamjenik ministra Zdenko Antešić sudjelovao na predstavljanju Studije za izgradnju terminala za pomorski putnički promet u luci Pula

Photo nsl zmZA-LUPULA 16-10_15.JPG
Studija izvedivosti i analize troškova i koristi za projekt izgradnje terminala za pomorski putnički promet u luci Pula na Rt-u GUC Valelunga, koja je predstavljena u petak u Puli pokazala je ekonomsku isplativost projekta te njegovu širu korist na lokalnoj, gradskoj i županijskoj razini, a financijska analiza potrebu za daljnjim sufinanciranjem projekta.

Budući je kapacitet Venecije, kao trenutno jedine matične luke u Jadranskom moru popunjen, postoji veliki interes kompanija koje se bave cruising turizmom za sufinanciranjem ovog projekta i pozicioniranjem luke za tržište srednje i istočne Europe. Naime, Lučka uprava Pula bilježi porast zahtjeva za posjet Puli, a nepostojanje adekvatnog putničkog terminala - gata za prihvat brodova gaza većeg od 6 metara, ostavlja Grad bez adekvatnog putničkog terminala te onemogućuje razvoj cruising turizma i postajanje matične luke za brodove na kružnom putovanju.

Projekt izrade Studije provodila je Lučka uprava Pula kako bi dobila odgovor na pitanje o isplativosti projekta te njegovog utjecaja na razvoj prometa, povezivanja pomorskog, cestovnog i zračnog prometa, zapošljavanja i slično, a njegovu izradu omogućilo je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dodjelom bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije.

Naime, projekt vrijedan 347.000,00 kuna financiran je s 85 posto sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Promet 2007. - 2013., putem kojeg Ministarstvo, između ostalog, osigurava pripremu projekata i njihovu kvalitetu za buduće financijsko razdoblje 2014. - 2020..

„Danas predstavljena Studija pokazala je da projekt izgradnje terminala za pomorski putnički promet u luci Pula na Rt-u GUC Valelunga ima perspektivu, a time i podršku ovog Ministarstva kao što smo pokazali i do sada sufinanciranjem Studije.“. - rekao je prilikom predstavljanja Studije zamjenik ministra Zdenko Antešić, koji je pritom objasnio način na koji Ministarstvo, kroz nacionalna i sredstva Europske unije, doprinosi razvoju sektora pomorstva.

„Ministarstvo iz fondova Europske unija financira još pet studija lučkih uprava u sektoru pomorstva i to od Dubrovnika preko Raba do Pule. U te je studije i ostalu neophodnu dokumentaciju , kao podlogu za daljnje financiranje dokumentacije i infrastrukturnih radova uloženo 15,735 milijuna kuna iz Operativnog programa Promet 2007.-2013.. Od toga Europska unija sufinancira 85 posto iznosa, a preostalih 15 osigurava se iz nacionalnih sredstava. Spomenuo bih još kako i Ministarstvo na ovaj način financira i izradu Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te Nacionalnog plana razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, a prošle je godine donesena i Strategija pomorskog razvitka za razdoblje 2014. do 2020.“. - zaključio je zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture i dodao kako je u razdoblju od 2012. godine do kraja 2014. godine, u projekte iz resora Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u Istarskoj županiji uloženo ukupno 333 milijuna kuna.

„Na području Istarske županije u području pomorstva ulagano je ukupno 3 milijuna kuna, u području cestogradnje ukupno 305, 54 milijuna kuna, od čega se 131,6 milijuna kuna odnosi na projekte građenja, projektiranja te otkupa zemljišta, a 145,86 milijuna kuna uloženo je u investicijsko održavanje državnih cesta te 28,08 milijuna kuna u investicijski ciklus u županijske i lokalne ceste. Osim toga, u navedenom je periodu uloženo i 9,1 milijun kuna u Zračnu luku Pula te 15 milijuna kuna u željeznice i to u obnovu kolodvora u Puli, nadstrešnice na kolodvoru u Vodnjanu, a izgrađeno je 5 novih željezničko - cestovnih prijelaza.“. - dodao je zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture.

Na predstavljanju Studije u Puli su uz zamjenika ministra Zdenka Antešića sudjelovali Donald de Gravisi, ravnatelj Lučke uprave Pula koja je korisnik projekta te Robert Cvek, predsjednik gradskog vijeća Grada Pule i Valerio Drandić, načelnik Županijske uprave Istarske županije, koji su prilikom predstavljanja naglasili kako je riječ o projektu čijom će realizacijom lokalna i gradska sredina, kao i Istarska županija imati korist.

Studija izvedivosti i analize troškova i koristi za projekt izgradnje terminala za pomorski putnički promet u luci Pula na Rt-u GUC Valelunga bit će podloga za daljnji razvoj projekta jer je upravo priprema sve potrebne dokumentacije nužan korak da projekti i dalje imaju mogućnost financiranja iz fondova EU u razdoblju 2014 - 2020., a u tom je razdoblju za projekte u pomorstvu rezervirano više od 600 milijuna kuna.