Održana posljednja od četiri planirane javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Photo jav-ras-7-2-2014-nsl.jpg
U Dubrovniku je danas održana četvrta javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, na kojoj su ispred Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture sudjelovali ministar Siniša Hajdaš Dončić, pomoćnik ministra za pomorstvo Igor Butorac i načelnica Sektora za pomorsko dobro i lučki sustav Nina Perko.

Nakon pozdravne riječi, ministar Siniša Hajdaš Dončić održao je uvodnu prezentaciju o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, u kojoj je poseban naglasak stavio na najvažnije novine u Nacrtu prijedloga, a koje se odnose na osnivanje Agencije za pomorsko dobro, definiranje pojmova morskih plaža, sidrišta i privezišta, te omogućavanje efikasnijeg sustava kroz decentralizaciju ovlaštenja.

Na javnoj raspravi nazočilo je 60-tak predstavnika Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Dubrovnika, Grada Ploče, Grada Korčule, predstavnici lokalne samouprave putem Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Udruge općina u Republici Hrvatskoj, zainteresiranih sektora Hrvatske gospodarske komore, državnih lučkih uprava, Otočnog sabora, poslodavaca i poduzetnika te obrtnika, udruga brodara i drugih predstavnika zainteresirane javnosti, a u raspravi je aktivno sudjelovalo 15-ak njihovih predstavnika.

Na raspravi je najviše riječi bilo o mogućnosti dobivanja koncesije na zahtjev, a za gospodarsko korištenje plaža. Naime, u gradu Dubrovniku se nalazi puno hotela koji bi prema kriteriju visoke kategorije mogli podnijeti zahtjev za korištenje plaža koje se nalaze u gradu te bi time opći pristup istim plažama od strane ostalih potencijalnih korisnika, koji nisu gosti hotela, bio ograničen.

Ministar je i ovom prilikom naglasio kako je ta mogućnost dana na odlučivanje davatelju koncesije, lokalnoj upravi i samoupravi, i posebno istakao kako se prijedlog u Nacrtu zakona odnosi na one dijelove obala i hotele koji bi razvijali svojevrsni resort izvan naselja. Opći interes je pretežit u gradovima i ministar vjeruje da će lokalne uprave i samouprave taj opći interes, tj. korištenje plaža unutar gradova uvažiti kao ključni kriterij za određivanje udovoljavanju takvim zahtjevima.

Javna rasprava, nakon Zadra 21. siječnja, Rijeke 31. siječnja i Splita 6. veljače, završila je danas u Dubrovniku, a provedena je u ta četiri grada jer je tamo postojao najveći interes udruga brodara, čarteraša, sportskih luka, zaštitara okoliša, stručne javnosti i lokalnih zajednica.

Na službenoj web stranici Ministarstva u tijeku je i internetsko javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koje traje do 18. veljače 2014, a sve primjedbe i prijedloge sudionici javne rasprave mogu uputiti i pismenim putem na e-mail adrese jelena.bralic@mppi.hr  i savjetovanje@mppi.hr.