Počela s radom međunarodna konferencija „Adriatic 2017 - Zaštita Jadranskog mora od onečišćenja s brodova“

Photo NSL ADRIATIC 02.10_17.jpg

U Domu Hrvatske vojske u Poljudu danas je počela s radom četverodnevna međunarodna konferencija „Adriatic 2017 - Zaštita Jadranskog mora od onečišćenja s brodova“ koju organizira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

U okviru tematskog tjedna posvećenog zaštiti mora od onečišćenja s brodova. Konferencija na kojoj sudjeluje više od 200 predstavnika državnih institucija, civilnog i privatnog sektora te medija, iz Hrvatske i inozemstva, ima za cilj podizanje svijesti o potrebi zaštite mora, uklanjanju štetnih pojava i razvijanju preventivnih aktivnosti, bilo da je riječ o edukaciji ili represivnim mjerama.

Ističući da je more najveći prirodni resurs Hrvatske, Maja Markovčić Kostelac, državna tajnica u Ministarstvu, je istakla da se moramo posvetiti njegovoj zaštiti, jer o njemu ovise najvažnije privredne grane – turizam, pomorstvo i ribarstvo. „Istovremeno, gospodarstvo najviše ugrožava more, pri čemu najveći pritisak dolazi s kopna. Ipak, 7200 isplovljavanja i uplovljavanja brodova koji prevoze 75 milijuna tona štetnih tvari, od kojih se 11 milijuna iskrca u hrvatskim lukama, upućuju na oprez i stalno razvijanje preventivnih mjera. Od uklanjanja štetnih utjecaja i preventive do uvođenja alternativnih goriva. Jadran je relativno malo, plitko i poluzatvoreno more i zato ni jedna zemlja ne može sama rješavati te probleme“, istakla je Markovčić Kostelac, govoreći o svrsi konferencije, ocjenjujući da će rezultati konferencije biti doprinos realizaciji ciljeva Pariške konferencije o klimatskim promjenama 2015. godine.

Naglašavajući da je Jadransko more jedan od gospodarskih identiteta Hrvatske i da je njegovo očuvanje prioritetan zadatak svih tijela državne uprave i operativnih snaga u nadležnosti na moru, kapetan Siniša Orlić, pomoćnik ministra i ujedno zapovjednik državnog Stožera plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, je kazao da će se na konferenciji koncentrirati na to kako spriječiti onečišćenje okoliša i štetan utjecaj pomorskih objekata na Jadran; smanjenje štetnih posljedica onečišćenja s pomorskih objekata; smanjenje štetnog utjecaja prijenosa živih vodenih organizama i patogena putem pomorske plovidbe te osiguranje dosljedne primjene međunarodnih i EU standarda zaštite okoliša u pogledu onečišćenja koje proizlazi s pomorskih objekata. „Razgovarat ćemo o modalitetima upravljanja onečišćenjima u morskom okolišu te ciljevima i izazovima u suzbijanju onečišćenja mora, kako bi razmijenili iskustva i praksu na razini EU, Baltika, Sredozemlja, kao i praksu i iskustva u Hrvatskoj na nacionalnoj i regionalnoj razini, sagledavajući zaštitu mora iz perspektive brodarske industrije, luka, udruženja građana uz spoznavanje najnovijih tehnoloških i operativnih rješenja“, kazao je kapetan Orlić, navevši da će se primarno utvrditi stanje morskog okoliša Jadrana, kako bi se utvrdila polazna osnova za djelovanje.

Frédéric Hébert, predsjednik Europskog odjela za reagiranje na onečišćenja je istakao potrebu smanjivanja štetnih emisija s brodova, zaštite priobalnog pojasa uz nužnost da se ozbiljno promisli što bi trebali biti sljedeći koraci te da se djeluje ujedinjeno koristeći dobre prakse svih europskih članica. Programski direktor europskog Centra za hitne intervencije Malek Smaoui je ocijenio da sve više naglasak treba stavljati na prevenciju, dodavši da je Mediteran četvrta regija u svijetu koja primjenjuje prevencijski plan temeljem čega je 1976. godine i osnovan njegov Centar. „Regija je izložena povećanom turizmu i to zahtjeva prevenciju svih zemalja Mediterana i ultimativni je cilj da države na sebe preuzmu preventivnu ulogu, a Centar će koordinirati te aktivnosti. Izazovi s kojima se suočavamo su takvi da se jedino zajedno možemo s njima suočiti“, rekao je Smaoui.

Župan Blaženko Boban je izrazio zahvalnost organizatorima da su Split odredili kao mjesto ovako značajne konferencije. „Zaštita Jadrana mora biti takva da on ostane takav kakav jeste i da i dalje privlači ljude i turiste. Vjerujem da će netko za 20 godina kazati kako je rad na svemu tome počeo upravo danas u Splitu“, kazao je župan Boban. Napominjući da je Split s tri strane omeđen morem, da ima dvije velike luke, zamjenik splitskog gradonačelnika Nino Vela je kazao kako je to ključan motiv da bi briga i stalni nadzor nad morskim okolišem bili na najvišoj razini. „Želeći pružiti što veći standard življenja našim građanima, ali i gostima koji u naš grad dolaze sve većem broju, vodimo računa i o svojim plažama te vršimo stalno praćenje onečišćenja mora koje uključuje zaštitu zdravlja kupača, poboljšanje kakvoće priobalnog mora, utvrđivanje izvora onečišćenja, praćenje rada postojećih sustava zbrinjavanja otpadnih voda što je od iznimne važnosti za turističku promidžbu“, kazao je zamjenik Vela navodeći niz primjera suradnje s lokalnim tvrtkama, civilnim udrugama na očuvanju mora i morskog okoliša, istaknuvši, upravo u preventivnom kontekstu akcije s civilnim udrugama i školama na podizanju svijesti među građanima, a naročito među djecom o važnosti očuvanja čovjekove okoline, a time i mora.

Konferencija će završiti 5. listopada, Nacionalnom pokaznom vježbom u suzbijanju onečišćenja mora „Jadran-17“, koja će se održati u Kaštelanskom zaljevu, a koju će koordinirati Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (ATRAC).

 

PRILOG - PREZENTACIJE IZLAGAČA:
 
A EUROPEAN LEVEL OF PREVENTION OF AND RESPONSE TO MARINE POLLUTION (.pdf)

HELCOM (.pdf)

LARGE SCALE OIL SPILL RESPONSE - GLOBAL BEST PRACTICE-ITOPF (.pdf)

POLLUTION RESPONSE CHALLENGES IN THE MEDITERRANEAN (.pdf)

DOBRO STANJE MORSKOG OKOLIŠA (.pdf)

OFFSHORE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION RISKS AND HOW TO TREAT THEM -VIKOMA (.pdf)

SUSTAV ZA PREVENCIJU I SANACIJU IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA U LUKAMA LOKALNOG, ŽUPANIJSKOG I DRŽAVNOG ZNAČAJA (.pdf)

ZAŠTITA JADRANSKOG MORA-CILJEVI I IZAZOVI (.pdf)

20 GODINA U SLUŽBI ŽUPANIJSKOG OPERATIVNOG CENTRA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE SA PREGLEDOM NAJZNAČAJNIJIH SANACIJA ONEČIŠĆENJA (.pdf)

PROJEKT DEFISHGEAR – SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM IZ MORA U JADRANSKO – JONSKOJ REGIJI (.pdf)

RESPONSE TO MARINE OIL AND CHEMICAL SPILLS IN FINLAND (.pdf)

ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA KOD IZNENADNOG ONEČIŠĆENJA MORA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI STANJE I IZAZOVI (.pdf)

GLOBAL SULPHUR CAP 2020 - PRIPREME (.pdf)

NOVE TEHNOLOGIJE U SLUŽBI ČISTOG BRODARSTVA (.pdf)

OPREMA ZA SANACIJU ONEČIŠĆENJA ULJIMA (.pdf)

PRAĆENJE EMISIJA UGLJIKOVOG DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, - IZVJEŠĆIVANJE O NJIMA I NJIHOVA VERIFIKACIJA (.pdf)

ŠIBENSKI MODEL POVEZIVANJA OTOKA„URBECO“ PROJEKT (.pdf)

GOSPODARENJE OTPADOM S BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ (.pdf)

PREVENCIJA ONEČIŠĆENJA FEKALIJAMA S JAHTI U LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA – PRAVNI OKVIR (.pdf)

PRIMJENA NOVOG SUSTAVA NAKNADA U PRIHVATU I ZBRINJAVANJU BRODSKOG OTPADA U LUKAMA (.pdf)

SUSTAV PRIHVATA I ZBRINJAVANJA BRODSKOG OTPADA I FEKALIJA (.pdf)