Državna tajnica Maja Markovčić Kostelac otvorila konferenciju "2nd Adriatic Maritime Law Conference"

Photo nsl dtMMK-4MLC 26-5_17.jpg
Državna tajnica za more, Maja Markovčić Kostelac ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture otvorila je konferenciju Jadranskog pomorskog prava (AMLC), koja se u Opatiji, u Kongresnoj dvorani Hotela Palace Bellevue održavala 25. i 26. svibnja, pod službenim nazivom "2nd Adriatic Maritime Law Conference".

U svom obraćanju na ovogodišnjoj Konferenciji državna tajnica Markovčić Kostelac upoznala je sudionike sa legislativnim aktivnostima koje su započete u okviru djelokruga resornog Ministarstva.

"Srdačno pozdravljam sve sudionike Konferencije koja evo, već drugu godinu nastavlja sa radom i nadam se da će rezultati i zaključci, do kojih ćemo zajednički doći tijekom održavanja ove Konferencije, biti konkretan doprinos nastojanjima u cilju dalnjeg unaprjeđenja prvenstveno Pomorskog zakonika, ali i Zakona o pomrskom dobru i morskim lukama te Zakona o kapetanijama. Pozivam sve znanstvenike i struku na sudjelivanje u tom procesu.". - istaknula je u svom obraćanju na početku Konferencije državna tajnica Markovčič Kostelac.

Konferenciju je suorganizirala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Jadranski zavod) u okviru uspostavnog istraživačkog projekta br. 11-2013-3061 pod naslovom ''Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine – unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša / Developing a modern legal and insurance regime for Croatian marinas – enhancing competitiveness, safety, security and marine environmental standards (DELICROMAR)'', koji financira Hrvatska zaklada za znanost, u suradnji sa  Nacionalnom udrugom pomorskih zakona (MLA) Hrvatske, Italije i Slovenije, dok su govornici nastupili iz svih obalnih država Jadrana (Italija, Hrvatska, Slovenija, Albanija i Crna Gora), na temu najnovijih trendova pomorskog prava te kako bi razmijenili mišljenja o ujedinjenju pomorskog prava.

Da podsjetimo, inicijativa za organiziranje Konferencije potekla je od Hrvatskog društva za pomorsko pravo (HDPP), koje je neprofitna udruga sa sjedištem na Pomorskom fakultetu u Rijeci.  HDPP organizira znanstveno - stručne skupove koji se uglavnom bave pravnim aspektima nautičkoga turizma, a čime se nastavlja tradicija započeta temeljem trostranoga sporazuma kojega je HDPP u svibnju 2015. godine, tijekom Savjetovanja o pomorskom dobru i morskim lukama u Malom Lošinju, sklopilo s Talijanskim društvom za pomorsko pravo i Društvom za pomorsko pravo iz Slovenije. Tada je, između ostaloga, predviđeno da se jednom godišnje organizira zajednički znanstveno - stručni skup, stoga je nakon "1st Adriatic Maritime Law Conference" koju je prošle 2016. godine u slovenskom Portorožu uspješno organiziralo DPPS, ove godine hrvatsko Društvo domaćin Konferencije. Vrijedno je naglasiti i podatak da je Europska komisija uvrstila skup u službenu listu događaja kojima se obilježava Europski dan pomorstva u 2017. godini.