U MRCC Rijeka zaprimljeno preko 200 poziva pogibelji, poduzeto i koordinirano više desetaka spašavanja zbog jakog nevremena na moru, nema stradalih i ozlijeđenih

Photo SAR_14.jpg
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) tijekom noći koordinirala je više od 30 većih i manjih spasilačkih akcija duž cijele obale hrvatskoga dijela Jadrana, prema posadama i plovilima koji su se našli u pogibeljnim situacijama uslijed jakoga nevremena praćenog orkanskim udarima bure i visokim valovima.

Djelatnici MRCC Rijeka noćas, 22. kolovoza od ponoći do 08.00 ujutro zaprimili su preko dvije stotine raznih dojava, posredno putem centara 112, obalnih radiopostaja te izravno od posada plovila zbog opasnosti od pogibelji, nasukanja, opasnosti od sudara, udara u obalu i nasukanja.

Osim pričinjene matrijalne štete na plovilima, a koja se za sada još uvijek procjenjuje te unatoč izrazito pogibeljnim situacijama u kojima su se noćas našle pojedine posade plovila, nije srećom zabilježeno niti jedno stradavanje ili ozlijeđivanje posada plovila.

Budući da su postupanja vezano uz tegljenja plovila, očevide o uzrocima pojedinih nesreća i time nastalih šteta još uvijek u tijeku, priopćiti će se neke od poduzetih akcija spašavanja posada i plovila kronološki, unutar djelokruga nadzora sigurnosti plovidbe nadležnih lučkih kapetanija.

LK RIJEKA
Na riječkom području nadzora sigurnosti plovidbe noćas od 01.15 do 05.55 sati ujutro zaprimljeno je više desetaka poziva posada plovila u pogibelji, kao i vlasnika nestalih plovila koja su se otrgnula sa vanjskih vezova i sidrišta.

Prvi poziv pogibelji zaprimljen je od sa njemačke jedrilice naziva „Zaro“ koja se nasukala na oko jednu nautičku milju južno od luke Unije. Budući da su djelatnici MRCC Rijeka u komunikaciji sa posadom utvrdili da nema ozlijeđenih, da je jedrilica nasukan bočnom stranom na oko 2 do 3 metra od obale, te da više nema izravne opasnosti za posadu, u akciju odsukanja angažirana je komercijalna tvrtka specijalizirana za pružanje pomoći plovilima i osobama na moru, čije plovilo je postupak odsukavanja započelo danas nakon smirivanja nevremena. Na poziciji nasukanja nije uočeno onečišćenje mora.

Već u 01.20 sati MRCC Rijeka zaprimili su slijedeći poziv pogibelji od sa motorne brodice, dužine 9,5 metara, talijanske zastave sa dva člana posade, talijanski državljani, koji su u trenutku dojave boravili na vezu u zaljevu Suska gdje su pod udarima orkanske bure strahovali od prevrtanja brodice te su zatražili evakuaciju, o čemu je Središnjica obavijestila nadležnu Lučku kapetaniju Rijeka i Pomorsku policiju Rijeka, no zbog jačine nevremena nije bilo moguće isploviti prema Susku, te je posadi naloženo pričekati smirivanje nevremena. U međuvremenu je talijansku brodicu oštetila jedrilica u prolazu koja je nošena orkanskim udarima bure otrgnuta sa sidrišta ujutro te se nasukala na obližnju susačku plažu. Talijanski supružnici neozlijeđeni su dočekali smirivanje nevremena te su jutros u 08.00 sati i dalje boravili na sidrištu gdje su kasnije pristigli djelatnici nadležne Kapetanije u očevid oštećenja njihove brodice.

Ostale dojave u MRCC Rijeka zaprimljene noćas između 02.33 i 05.55 sati odnosile su se na pozive posada u situacijama pogibelji najvećim dijelom zbog nekontroliranog plutanja morem pod udarima orkanske bure koja je plovilima trgala sidrenu užad, no srećom sve zaprimljene dojave Središnjica je u koordinaciji sa nadležnom Lučkom kapetanijom Rijeka te Pomorskom policijom Rijeka uspješno okončala upućivanjem posada prema pozicijama sigurnih sidrišta te upućivanjem raspoloživih plovila Kapetanije ili Pomorske policije prema plovilima koja su potom tegljena do sigurnih sidrišta. Svi događaji protekli su bez stradavanja i ozlijeđivanja posada.

LK ZADAR
Sa zadarskog područja nadzora sigurnosti plovidbe noćas su također zaprimljeni brojni pozivi u pomoć te obavijesti o pogibeljnim situacijama posada i plovila od kojih izdvajamo neke.

U 01.45 sati MRCC Rijeka zaprimila je poziv pogibelji sa jedrilce dužine 14 metara, hrvatski charter, na kojoj je boravilo sedam članova posade, svi austrijski državljani koji su se u trenutku dojave nalazili nasukani na hridi uvale Rasotica, otok Premuda. O događaju su obaviješteni djelatnici Lučke kapetanije Zadar koji u trenutku dojave nisu uspjeli isploviti prema poziciji nasukanja zbog izrazito jakoga nevremena. U komunikaciji sa skipperom jedrilice Središnjica je utvrdila da se ne nalaze u životno opasnoj situaciji te im je savjetovano zadržati se na plovilu do smirivanja nevremena, što su Austrijanci i učinili te je tijekom dana obavljeno komercijalno odsukavanje jedrilice. Na poziciji nasukanja nije uočeno onečišćenje mora.

U 02.30 sati MRCC Rijeka zaprimila je posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Zadar poziv pogibelji šesteročlane posade, svi češki državljani, čija je jedrilica pretrpjela havariju pogonskoga stroja tijekom boravka u uvali Dubočica, otok Sestrunj. Budući da su orkanski udari bure jedrilicu nosili prema jugozapadu te zbog otrgnutoga sidra nisu mogli sidriti, Središnjica je sa djelatnicima LK Zadar pokušala uputiti tri službena plovila u akciju spašavanja, dva od Kapetanije iz Zadra i iz Sali, te jedno plovilo Pomorske policije. U međuvremenu se havarirana jedrilica nasukala na otočić Magarčić, srećom bez ozlijeđenih članova posade, slijedom čega je MRCC Rijeka u dogovoru sa LK Zadar i Pomorskom policijom odlučila pričekati smirivanje nevremena te su Česi zbrinuti sa pozicije nasukanja jutros, dok će nasukana jedrilica također biti odsukana tijekom dana.

Jutros u 03.52 sati posredstvom radio veze u MRCC Rijeka zaprimljen je poziv u pomoć od dvočlane posade sa jedrilice naziva „Meli“, koji su u trenutku dojave kružila Ljubačkim zaljevom uslijed otrgnuća sa sidrišta te su ih djelatnici MRCC Rijeka telefonski navodili do sigurnoga sidrišta ispred Ljupča, odakle su naknadno, po smirivanju nevremena uplovili u ljubačku u lučicu.

Slovenski državljanin u 05.45 sati u MRCC Rijeka prijavio je kašnjenje u dolasku svoga sina koji je plovio na vlastitoj jedrilici iz smijera Ilovika kada ga je oko 03.00 sati zahvatilo orkansko nevrijeme i rasparalu mu jedra, slijedom čega su iz Središnjice u suradnji sa ŽC 112 prema pozivnome broju mobitela pokušali locirati poziciju slovenskog jedriličara, no nedugo potom otac jedriličara je javio da mu se sin srećom neozlijeđen nalazi na oko 3 do 4 nautičke milje zapadno od Premude. Kako je u nevremenu uz oštećeno jedro jedrilica pretrpjela i havariju pogonskoga stroja, u pomoć je upućeno komercijalno plovilo specijalizirano za pružanje pomoći posadama i plovilima na moru.

Posljednja pomorska nezgoda na zadarskom području nadzora sigurnosti plovidbe zabilježena je jutros u 07.00 sati slijedom poziva posade jedrilice naziva „Levant“, u vlasništvu hrvatskog chartera, koja je ostala bez pogona na poziciji između Dugog otoga i Zverinca, o čemu je obaviještena Lučka kapetanija Zadar čiji su djelatnici u dogovoru sa vlasnikom jedrilice dogovorili komercijalni tegalj havarirane jedrilice.

LK ŠIBENIK
Na šibenskom području nadzora sigurnosti plovidbe, slično kao i duž cijele hrvatske obale noćas su zaprimljeni brojni pozivi za pružanje pomoći kao i obavijesti o pogibeljnim situacijama u kojima su se našle posade i plovila.

U 03.08 sati posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Šibenik MRCC Rijeka zaprimila je poziv pogibelji od posade jedrilice nošene orkanskim udarima bure ispred Skradina, a kako u vremenu dojave nije bilo moguće prema jedrilici uputiti spasilačka plovila, djelatnici Središnjice posadu jedrilice telefonski su navodili do sigurnoga područja u akvatorij Općine Zaton, gdje je jedrilica ubrzo potom usidrena na sigurno.

Nedugo potom, u 3.20 sati u MRCC Rijeka zaprimljen je poziv pogibelji posade jedrilice naziva „Barka Vela“, koji su se nalazili ispred Rogoznice, nošeni jakim udarima bure i bez pogona, o čemu je Središnjica obavijestila Lučku kapetaniju Šibenik, čiji djelatnici su isplovili u spašavanje, no posada jedrilice je ubrzo potom javila u MRCC Rijeka da su osposobili pogon te samostalno nastavili plovidbu. Naknadno su, u 07.35 sati, javili u Središnjicu da su sigurno uplovili u ACI Kremik.

U 03.25 sati posredstvom obalne radio postaje ORP Splitradio MRCC Rijeka zaprimila je poziv pogibelji od skippera katamarana naziva „Kayman“ sa 12 članova posade koji su u trenutku dojave pokušavali održavati smjer katamarana po olujnome nevremenu nedaleko Žirja. U komunikaciji sa skipperom utvrđeno je kako je katamaran pod udarima bure otrgnut sa sidrišta te ga bura nosi prema otvoroenome moru, a kako je u trenutku dojave bilo nemoguće prema katamaranu uputiti spasilačko plovilo, skipper je navođen putem telefona do uvale Lojena, otok Smokvica Vela, gdje su se uspjeli usidriti na sigurno u zavjetrinu, o čemu je MRCC Rijeka obavijestila nadležnu Lučku kapetaniju Šibenik te vlasnika katamarana, hrvatsku charter tvrtku. Nitko od članova posade nije ozlijeđen, a plovilo je zbrinuto jutros po smirivanju nevremena od strane vlasnika.

Jutros u 03.30 sati posredstvom ORP Splitradio MRCC Rijeka zaprimila je posljednji poziv pogibelji na šibenskom području nadzora sigurnosti plovidbe od posade jedrilice naziva „Lemara“, sa osam članova posade, od čega dvoje djece, a koji su se u navedeno vrijeme nalazili u blizini Murtera, bez sidra nakon što je bura rastrgala sidrenu užad te sa havariranim pogonskim strojem. Skipper je u vrijeme dojave jedrilicu uspjevao odražvati podalje predjela nasukanja plovidbom u krug dok na poziciju nisu pristigli djelatnici Lučke kapetanije Šibenik, zbrinuli neozlijeđenu posadu te jedrilicu uzeli u tegalj na sigurno.

LK SPLIT
MRCC Rijeka na splitskom području nadzora sigurnosti plovidbe u vremenu od 03.00 do 06.00 sati zaprimila je preko 20 poziva pogibelji, najvećim dijelom posredstvom ORP Splitradio. Od izravno zaprimljenih 15 poziva pogibelji, od kojih su temeljem nekih odmah poduzete spasilačke akcije, dok su u ostalim slučajevima utvrđene okolnosti koje nisu pogibeljne, posade su telefonski upućivane vezano uz sigurnosna postupanja.

Prva spasilačka akcija na splitskome području pokrenuta je slijedom poziva pogibelji koje u Središnjicu zaprimljen u 04.00 sata sa havarirane jedrilice naziva „EM“ dužine 11 metara, koja se nalazila u blizini Šolte sa 4 člana posade. Jedrilicu je orkanska bura nosila prema otvorenome moru o čemu je MRCC Rijeka obavijestila nadležnu Lučku kapetaniju Split te Pomorsku policiju Split, čija su službena plovila isplovila u spasilačku akciju, no nedugo potom posada jedrilice dojavila je u Središnjicu da su uspjeli samostalno doploviti do sigurnoga sidrišta na otoku Visu, gdje su pričekali smirivanje nevremena te pomoć za nastavak sigurne plovidbe.

U 04.30 sati MRCC Rijeka zaprimila je poziv pogibelji posade jedrilice naziva „Lilly 2“, hrvatski charter, koja se nasukala na otočić ispred Hvara. Posada je neozlijeđena napustila nasukanu jedrilicu koja se nadugo potom razbila od obližnje hridi, o čemu je Središnjica obavijestila vlasnika, dok su brodolomci zbrinuti na sigurno.

Oko 04.40 sati posredstovm ORP Splitradio djelatnici MRCC Rijeka zaprimili su poziv u pomoć od članova posade jedrilice naziva „Liddy“, hrvatski charter, koji su bez pogona plovili kod Stomorske, otok Šolta, o čemu je odmah obavijšten vlasnik plovila koji je poduzeo aktivnosti zbrinjavanja posade i havariranog plovila.

U 05.15 sati očevidci iz Makarske u MRCC Rijeka javili su da je iz Makarske u smijeru Tučepa bura odnijela gliser sa 8 osoba, svi hrvatski državljani, slijedom čega je Lučka kapetanija Split preuzela koordinaciju te naknadno javila u Središnjicu da je osmeročlana neozlijeđena posada spašena od strane hrvatskog državljanina koji ih je presreo vlastitim plovilom i oteglio na sigurno.

Nedugo potom, u 05.38 sati MRCC Rijeka zaprimila je poziv pogibelji od voditelja jedrilice naziva „Bordeaux“, dužine 15 metara, sa 10 članova posade, svi austrijski državljani
nedaleko Palmižane, gdje su ostali bez pogona, a zbog orkanskih udara bure nisu bili u mogućnosti razviti jedra te su ih udari vjetra nosili prema otvorenome moru. Budući da u trenutku dojave nije bilo raspoloživih spasilačkih plovila u blizini pozicije havarirane jedrilice, sa posadom je nastavljena neprekidna radijska komunikacija te je nadziran smijer kretanja plovila do pozicije izlaska iz područja jakoga vjetra kada im je odobreno razvijanje jedara i siguran nastavak plovidbe prema Hvaru. Nitko od članova posade nije ozlijeđen.

U 06.25 sati djelatnici MRCC Rijeka posredstvom njemačkoga MRCC Bremen zaprimili su dojavu posade njemačke jedrilice naziva „Bella Blue“, koju je tijekom boravka na sidrištu udarila nepoznata jedrilica, pri čemu srećom nitko nije ozlijeđen. U telefonskoj komunikaciji sa posadom njemačke jedrilice nakon što su potvrdili da nema prodora mora u potpalublje, naloženo im je ostati u plovilu do smirivanja nevremena te im je naloženo danas tijekom dana prijaviti nezgodu u najbližoj lučkoj ispostavi ili nadležnoj splitskoj Kapetaniji.

Posljednja spasilačka akcija na splitskom području nadzora sigurnosti plovidbe koordinirana je u 04.15 sati posredstvom ORP Dubrovnikradio kojim je prenesen poziv pogibelji od posade jedrilice naziva „Rose“, britanske zastave sa 7 članova posade, od kojih 3 djece koji su nekontrolirano nošeni morem nedaleko Visa pod udarima orkanske bure. Središnjicu je o događaju izvijestila i UK - MRCC,  o čemu je odmah obaviještena Lučka kapetanija Split, Pomorska policija Split te Obalna straža. Budući da je Obalnoj straži bilo potrebno barem 5 sati za dolazak na poziciju, a LK Split u trenutku dojave nije imala na raspolaganju adekvatno spasilačko plovilo s obzirom na snagu orkanskoga nevremena, prema dojavljenoj poziciji havarirane britanske jedrilice upućeno je službeno policijsko plovilo sa Visa, koje nedugo potom pronašlo jedrilicu sa neozlijeđenim članovima posade te ih doteglilo na sigurni vez u višku luku.

LK DUBROVNIK
Na dubrovačkom području nadzora sigurnosti plovidbe tijekom noćašnjeg nevremena zabiljžen je veći broj šteta na usidrenim plovilima, kao i otrgnuća plovila sa sidrišta te je koordinirano u nekoliko pogibeljnih situacija na moru, dok je od spasilačkih akcija prema posadama i plovilima u pogibelji zabilježena jedna slijedom zaprimljene dojave, u 5.30 sati od talijanskih državljana putem ŽC 112 Dubrovnik. Talijani su se vlastitom brodicom nasukali na poluotoku Pelješcu, u uvali Česminova. Budući da nisu bili životno ugroženi niti su imali prodor mora u brodicu naloženo im je pričekati smirivanje nevremena te im je jutros, u koordinaciji sa nadležnom Lučkom kapetanijom Dubrovnik osigurano komercijalno odsukavanje i tegalj.