Vlada RH: Usvojen Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru.

Usvojenim izmjenama i dopunama dopunjuje se popis gospodarskih djelatnosti za koje se može dati koncesija, utvrđuje osnovica za obračun promjenjivog djela koncesijske naknade za gospodarsko korištenje brodogradilišta te mijenjaju kriteriji za ocjenjivanje ponuda.

Pritom se popis gospodarskih djelatnosti dopunjuje akvaganom, zipline-om, skilift-om, arheološkim parkom i podmorskim parkom. Za navedene djelatnosti se može dati koncesija u cilju uklanjanja eventualnih nedoumica o mogućnosti njihova obavljanja te u svrhu utvrđivanja početnih naknada.

Briše se i dio kriterija za ocjenjivanje ponuda, uključujući dio formula te način izračuna.

Podsjetimo pritom kako su sukladno dosadašnjim kriterijima novoosnovana društva bila u nepovoljnijem položaju, budući da je prevladavajući utjecaj bodova bio na strani ostvarenih prihoda i dobiti u ranijim godinama.

Nadalje, drugačije se definira prihod kao temelj za obračunavanje promjenjivog dijela naknade za koncesiju za luke posebne namjene - brodogradilišta. Ovakvom definicijom osnovice za obračun koncesijske naknade izbjegava se obračun koncesijske naknade na materijal i sirovine i sve druge inpute (materijal, usluge) koje nabavlja brodogradilište i koji nisu rezultat rada na pomorskom dobru.

Usvojenom izmjenom rasterećuje se poslovanje brodogradilišta i podiže njihova konkurentnost.