Vlada: Usvojene izmjene i dopune Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

Photo prvic-vodice - kabotaza.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade RH usvojene su izmjene i dopune Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kojima se stvaraju uvjeti za informatizaciju sustava linijskog pomorskog prijevoza.

Osim povećanja dostupnosti usluga, uspostavom informatizacije omogućit će se efikasniji nadzor te transparentnija kontrola subvencioniranja usluga u javnom obalnom pomorskom prometu. Poslovi upravljanja informacijskim sustavom povjereni su Agenciji za obalni linijski pomorski promet.

Stvoreni su uvjeti za primjenu načela slobode pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica, te novih pravila vezano za dodjelu državnih potpora za usluge javnog prijevoza.

Umjesto dijela javnog sustava,sezonske linije postale bi dio povremenog obalnog prijevoza koji se neće moći obavljati temeljem ugovora o koncesiji, a mogućnost prijenosa ugovora o koncesiji predviđen je usklađivanjem djelatnosti Agencije sa Zakonom o koncesijama.

Zakonom se također detaljnije uređuje materija povlaštenog i besplatnog prijevoza putnika u linijskom pomorskom prometu.