Vlada: Usvojena obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru i Odluka o neprihvaćanju ponuda

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici  usvojila obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene , industrijske luke Podrol - Rakalj, kojom se ponovno raspisuje natječaj za dodjelu koncesije.

Natječaj se raspisuje za izgrađenu luku ukupne površine 29 074 m2, od čega je 11 439 m2 kopneni prostor, a 17 635 m2 morski akvatorij. Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade je 4,00 kuna po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra iz čega slijedi kako će davanjem u koncesiju luke i pomorskog dobra prihod od koncesije biti najmanje 116.296,00 kuna. Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2% prihoda ponuditelja.

Naime, danas je usvojena Odluka o neprihvaćanju pristiglih ponuda za industrijsku luku Podrola-Rakalj. Na temelju ranije Obavijesti Vlade o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru, zaprimljene su ponude društva San sport iz Pule i društva Maškun iz Krnice.

Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru  4. kolovoza 2014. donijelo je Nalaz i mišljenje o neprihvaćanju ponuda budući da iste nisu bile izrađene i dostavljene u skladu s objavljenom Obavijesti te se njihove ponude smatraju neprihvatljivima.