Vlada: Usvojene Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje i državno jamstvo društvu Jadroplov d.d.

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluke kojima će se osigurati financijska sredstva potrebna za provedbu financijske sanacije društva Jadroplov d.d..

Slijedom navedenog, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti društvu Jadroplov d.d. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi provedbe financijske sanacije društva te Odluka o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., radi provedbe financijske sanacije društva.

Prvo navedenom Odlukom daje se suglasnost za kreditno zaduženje u iznosu od 6.045.000,00 USD radi provedbe financijske sanacije društva do izrade Programa restrukturiranja.

Kredit se izdaje na rok do 6 godina, uključujući 2 godine počeka, uz način otplate u 17 jednakih tromjesečnih rata i 4% kamatnu stopu koja je promjenjiva i u ovisnosti o mogućnosti dodjele državnih potpora.

Istodobno, usvojena je i Odluka kojom se za predmetno kreditno zaduženje izdaje prateće državno jamstvo u iznosu od  4.836.000,00 USD (80% iznosa kredita) uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove, uz valutnu klauzulu vezanu na USD.

Usvojenim Odlukama zadužuje se društvo Jadroplov d.d. da u roku od tri mjeseca sukladno načelima učinkovitog restrukturiranja i pravila o državnim potporama, izradi održiv, izvediv, koherentan i dalekosežan Program restrukturiranja za ponovnu uspostavu dugoročne održivosti društva koji će uključivati i predloženu potporu za sanaciju.

Također, zadužuju se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Jadroplov d.d. da u roku od tri mjeseca dostave Program restrukturiranja Europskoj komisiji na ocjenu.