Vlada: Usvojena odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici  usvojila odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko, kojom se ovlašćuje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da u roku 90 dana od njenog donošenja potpiše ugovor.

Naime, temeljem obavijesti objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave zaprimljena je jedna ponuda za koju je stručno tijelo za ocjenu ponuda donijelo mišljenje da odgovara svim posebnim propisima i gospodarskom značaju pomorskog dobra, te da je ponuda prihvatljiva.

Površina koja se daje u koncesiju iznosi ukupno 1.508 m² na vremensko razdoblje od 30 godina, uz otvaranje 10 novih radnih mjesta, te trgovačko društvo INA industrija nafte ulaže u lučko područje sveukupno 6.000.000,00 kuna, od toga 1.725.500,00 kuna u zaštitu okoliša.

Koncesijska naknada za gospodarsko korištenje luke iznosit će 90.480,00 kuna stalnog dijela i 4,50% ukupnog godišnjeg prihoda koji je promjenjiv.

Ovlaštenik koncesije dužan je u dostaviti ovjerene zadužnice u iznosu dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade od 180.960,00 kuna i garanciju banke u iznosu 300.000,00 kuna, što iznosi 5% od ukupne vrijednosti investicije.

U slučaju da ovlaštenik ne dostavi ovjerene zadužnice i garanciju banke neće se potpisati ugovor, te ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom odlukom.