Vlada RH: Usvojena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno.

Podsjetimo, Vlada RH je dana 20. veljače 2014. godine u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno dodijelila koncesiju zajednici ponuditelja EKO - NEKRETNINE d.o.o..

Ovlaštenik koncesije bio je dužan ishoditi pravomoćnu lokacijsku dozvolu do 1. lipnja 2016. godine, a prije potpisivanja Ugovora o koncesiji. Budući da Ovlaštenik koncesije nije ispunio navedeni uvjet te je lokacijsku dozvolu dostavio nakon propisanog roka, nije zaključen Ugovor, a Ovlaštenik je izgubio sva prava utvrđena Odlukom iz 2014. godine.

Imajući u vidu da je realizacija izgradnje predmetne luke, kao zahvata državnog značaja, od interesa za općinu Tisno kao i za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izradilo je Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru, a kako bi se izabrao investitor koji će realizirati luku posebne namjene.

Današnjim usvajanjem Obavijesti raspisuje se natječaj za dodjelu koncesije na vremenski rok od 30 godina, procijenjene vrijednosti u iznosu od 200 milijuna kuna, na površini od 62.143,00 m². Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 2 kn po m² zauzetog pomorskog dobra dok početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2% prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.