Vlada RH imenovala Sinišu Kukića za člana Upravnog vijeća Agencije za vodne putove

Photo AVP-logo_14.JPG

Na današnjoj sjednici, Vlada je razriješila dužnosti člana Upravnog vijeća Agencije za vodne putove, Ivicu Plišića, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatskih voda, a na njegovo mjesto imenovala Sinišu Kukića.

Siniša Kukić diplomirani je pravnik koji u Hrvatskim vodama obnaša funkciju zamjenika generalnog direktora, od rujna  ove godine, a do tada je, također u Hrvatskim vodama, radio kao direktor Vodnogospodarskog odjela za vodno područje Dunava i Drave, više informacija možete saznati na web - stranici Agencije za vodne putove.