Primjena jednokratne dostave zdravstvenih isprava uporabom sustava CIMIS

Photo W CIMIS I. banner_14.JPG
Jednokratnom dostavom Međunarodne izjave o zdravstvenom stanju osoba na brodu sustavom CIMIS za brodove u međunarodnoj plovidbi od 1. svibnja 2016. godine smatra se izvršenom obveza broda i pomorskog agenta za dostavom iste za potrebe Ministarstva zdravlja te Izjavu, kao i ostale gore navedene isprave, dokumente i podatke, nije dužan dostaviti na nijedan drugačiji način (emailom, faksom, uručenjem i slično) osim sustavom CIMIS.

Sukladno odredbama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljaju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN, br. 70/13 i 55/15), Hrvatski integrirani pomorski ioformacijski sustav - CIMIS je informacijski sustav kojim se osigurava elektroničko poslovanje u prihvatu i otpremi brodova u međunarodnoj plovidbi, među ostalim i za zaprimanje, dostavu i razmjenu Međunarodne izjave o zdravstvenom stanju osoba na brodu (Maritime Declaration of Health) čiji sadržaj je utvrdđen Dodatkom 8. Međunarodnih zdravstvenih pravila.

Međunarodnu izjavu o zdravstvenom stanju osoba na brodu ovlašteni predstavnik broda dostavlja za svaki brod koji uplovljava iz inozemstva u hrvatsku luku kao dokaz o zdravstvenom stanju osoba na brodu (prijava bolesti kod pojedinog putnika i člana posade), a za potrebe sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja u procesu izdavanja Sanitarnog odobrenja slobodnog prometa broda s obalom.

Nadalje, sukladno odredbama Uredbe o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu (NN, br. 119/15) Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Ministarstva zdravlja, osigurale su smanjenje administrativnog opterećenja broda i pomorskih agenata po principu jednokratne elektroničke dostave uporabom sustava CIMIS, kako navedene Izjave, tako i popisa članova posade (IMO FAL 5), popisa putnika (IMO FAL 6), deklaracije o teretu (IMO FAL 2 i IMO FAL 7), posljednjih 10 luka pristajanja broda, itinerara kruzera, kao i podatke o pomorskom agentu, kretanju broda i tehničkim podacima broda.

Po odobravanju Međunarodne izjave o zdravstvenom stanju osoba na brodu, sanitarni inspektor u sustav CIMTS prilaže Sanitarno odobrenje slobodnog prometa broda s oba/om u elektroničkom obliku.