Hrvati na najvećem kontejnerašu na svijetu

Photo nsl CMA-CGM-Marco-Polo_Xiamen_2012-11-121.jpg
Naši pomorci i dalje uživaju veliki ugled u svijetu. Naime, 396 metara dug, sa 16,020 TEU jedinica, CMA CGM ˝Marco Polo˝ službeno je najveći kontejneraš na svijetu.

Zanimljivo je da je zapovjednik broda Velibor Krpan, a prvi oficir stroja Ante Pezelj, tako da zaista možemo biti ponosni da je baš hrvatskim pomorcima povjereno upravljanje tim brodom.

U potpunosti su se pripremili i adaptirali na nove tehnologije, posebno one bitne za navigaciju, elektronski kontroliranu potrošnju goriva i druge tehnološke izazove, uz napomenu da je potrebna velika koncentracija pri manevriranju broda.