Smjene u Upravi ACI-ja

Photo ACI04072011.jpg
Na današnjoj je sjednici Nadzorni odbor ACI-ja (Adriatic Croatia International Club d.d.) donio odluku da se s danom 31. listopada 2013. godine opoziva član Uprave – direktor Društva, Dražen Nikolić, te da se s istim danom za zamjenika člana Uprave – direktora Društva, temeljem članka 261. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, imenuje dosadašnja predsjednica Nadzornog odbora ACI-ja dr. sc. Doris Peručić, do imenovanja članova Uprave, a najkasnije do 31. listopada 2014. godine.

Navedene Odluke obrazložene su činjenicom  da kao član Uprave - direktor  Dražen Nikolić nije postupao sukladno odlukama Nadzornog odbora jer nije tražio potrebne suglasnosti za troškove koje je prouzročio u poslovanju Društva.

S obzirom na navedeni način vođenja poslova Društva, Nadzorni odbor  je izgubio povjerenje u uredno i kvalitetno  obavljanje funkcije člana Uprave – direktora te je donesena Odluka o opozivu  Dražena Nikolića kako bi se spriječilo njegovo daljnje samovoljno postupanje.