Vlada: Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno, kojom se trgovačkom društvu  „EKO NEKRETNINE“ d.o.o. iz Zagreba kao predstavniku konzorcija sastavljenog od tri društva „EKO NEKRETNINE“ d.o.o., EUROCIJEV d.o.o.  i EKOTOURS d.o.o.  daje koncesija.

Javni natječaj za dodjelu koncesije objavljen je 30. srpnja 2013. godine, a na njega su pristigle 4 ponude, i to od strane trgovačkog društva ACI d.d., trgovačkog društva EKO NEKRETNINE d.o.o., trgovačkog društva PITTER d.o.o., i trgovačkog društva MARINA TISNO d.o.o.

Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru je 25. studenoga 2013. godine donijelo  Nalaz i mišljenje  u kojem se navodi da ponuda ponuditelja „EKO NEKRETNINE“ d.o.o.  odgovara svim posebnim propisima i gospodarskom značaju pomorskog dobra – lučkog područja luke posebne namjene koje se daje u koncesiju i da je ista samim tim prihvatljiva.

Ukupna površina lučkog područja koje se daje u koncesiju iznosi 63.345 m² (kopneni dio – 8.835  m² i morski dio 54.510 m²). Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra.

Ukupna investicija prema Studiji gospodarske opravdanosti iznosi 77.298.750,00 kuna, te se ovom Odlukom zadužuje Ovlaštenik koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na iznos od 3.864.937,50 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije.

Ovom odlukom zadužuje se Ovlaštenika koncesije da u roku od 2 godine ishodi pravomoćnu lokacijsku dozvolu, te u roku od 2 godine dovrši izgradnju luke (prema Detaljnom planu uređenja luke nautičkog turizma u uvali Luka – Tisno), te preda Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.