Vlada: Odluka o dopunama Odluke o izmjeni odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luka posebne namjene

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o dopunama Odluke o izmjeni odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luka posebne namjene – luka nautičkog turizma Pula, Rab, Šimuni, Žut, Skradin, Trogir, Milna, Vrboska, Palmižana i Korčula.

Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture obratilo se društvo „Adriatic Croatia International Club“ d.d. sa zahtjevom za donošenjem ove Odluke, na način da se u istoj obuhvati i luka posebne namjene na Velikoj Panituli - luka nautičkog turizma Piškera.

U Odluci, osim dopune samog naziva Odluke navođenjem i luke Piškera, trgovačkom društvu „Adriatic Croatia International Club“ d.d. daje se na gospodarsko korištenje i luka nautičkog turizma Piškera na vremensko razdoblje do 31. prosinca 2030. godine te se određuje iznos koncesijske naknade.