Nove naknade za upis plovila

Photo ANAMARIJA_velika2.jpg

Prema novoj Naredbi o visini naknade za upis brodova, jahti i brodica u upisnike i očevidnike, za upis brodica do sedam metara duljine trupa prilikom prvog upisa od sada je potrebno izdvojiti 100, a za brodice dulje od 7 metara 1.000 kuna.

Naknada za prvi upis jahti je smanjena, pa umjesto dosadašnjih 10.000 i 25.000 kuna, vlasnici jahti do 24 metra plaćat će 4.000, a za jahte dulje od 24 metra 8.000 kuna, bez obzira gdje su izgrađene.

Također, smanjena je naknada za upis brodova bruto tonaže veće od 10.000 za čiji upis od sada treba izdvojiti 25.000, umjesto dosadašnjih 100.000 kuna.

Iste naknade primjenjuju se i u slučajevima prvog upisa čamaca u očevidnike i upisnike ukoliko naknada nije plaćena kod upisa u očevidnike čamaca.

Nova Naredba danas stupa na snagu i zamjenjuje dosadašnju Naredbu o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica (NN 41/05, NN 24/06).

Podsjećamo, nakon usklađivanja resornih ministarstava i definiranjem procedura za upis, od siječnja do 31. svibnja vlasnicima plovila koji su u RH u privremenom uvozu omogućena povoljnija carinska kao i povlaštena stopa PDV-a od 5 %.

Procedura i postupci upisa objavljeni su i na web stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture: