Svečanost potpisivanja Ugovora o izvođenju radova na proširenju i obnovi putničkih vezova na vanjskoj strani lukobrana u Gradskoj luci Split

Photo nsl minSHD LUST 13-5_14.jpg
Ministar Siniša Hajdaš Dončić i zamjenik Zdenko Antešić danas su u Splitu prisustvovali svečanosti potpisivanja Ugovora za izvođenje radova na proširenju i obnovi putničkih vezova  između Lučke uprave Split i Joint venture „Pomgrad inženjering“ d.o.o. Split i „Viadukt“ d.d. Zagreb, a Ugovor su potpisali Milan Blaževski, ravnatelj Lučke uprave Split, Joško Mikulić, predsjednik uprave tvrtke „Viadukt“, te Nikša Musulin iz tvrtke „Pomgrad inženjering.

„Projekt proširenja i obnove putničkih vezova izuzetno je vrijedna investicija, koja će u vremenskom periodu od dvije godine biti i realizirana. Spomenuti projekt odličan je primjer izvrsne sinergije između državne i lokalne uprave, te kvalitetne banke, a za Grad Split ima veliki značaj, jer će svakako pridonijeti turističkom, prometnom, te ekonomskom razvoju. Ovom prilikom pohvalio bih ravnatelja Lučke uprave Split, gospodina Milana Blaževskog,  koji je ovaj projekt vodio s punom pažnjom, a izrazio bih i zadovoljstvo što su za izvođače radova izabrane dvije respektabilne tvrtke s dugogodišnjim iskustvom.“ – u uvodnoj riječi je istaknuo ministar Hajdaš Dončić.

Prisutnima se također obratio i  ravnatelj Lučke uprave Milan Blaževski, koji je tom prilikom naglasio: „Sukladno suvremenim zahtjevima i potrebama razvoja lučkih kapaciteta, a posebice s aspekta poboljšanja protoka putnika i vozila te povećanja sigurnosti prometa u luci, potrebno je prelocirati međunarodni promet sa sadašnjeg Gata sv. Duje na Glavni lukobran u Gradskoj luci Split. Ovaj projekt zajedno s projektom dogradnje vezova 26 i 27 u Gradskoj luci, kao i budućim novim terminalom na lukobranu čitnit će jedinstvenu cjelinu međunarodnog graničnog prijelaza u kojem bi bili smješteni svi sadržaji nužno potrebni za odvijanje međunarodnog prometa sukladno Schengenskim zahtjevima.“

Projekt proširenja i obnove putničkih vezova na vanjskoj strani lukobrana je u direktnoj funkciji povećanja propusne moći Gradske luke Split, kako za kopneni tako i pomorski promet, a u prostornom pogledu ovim se vezovima pridružuje i dio akvatorija, potreban za manevriranje brodova, a koji je  do sada predviđen kao sidrište, odnosno plovni put, te kao dio morske površine izvan luke koji je prostorno neograničen. Ovim vezovima se, također, pridružuje i već postojeća operativna lučka površina, prostorno definirana lučkom cestom na istoku te spojnom obalom Gata sv. Duje i lukobrana, kao i pripadajućom površinom na samom lukobranu.

Planiranim projektnim rješenjem izgradit će se dva veza za prihvat brodova duljine do 270 m na jednom, a do 320m na drugom vezu, dvije ro-ro rampe širine 28 m preko kojih će se odvijati ukrcaj odnosno iskrcaj vozila i putnika, manipulativne površine – platoi preko kojih će se odvijati promet vozila i putnika, spojni priključak/pristup iz prostora luke do novih vezova i platoa, privezni sadržaji i pomoć pri navigaciji, te će se razraditi prometno rješenja na području lukobrana ispred područja zahvata.

Projekt će biti financiran vlastitim sredstvima Lučke uprave Split, sredstvima Državnog proračuna RH, te kreditom EBRD-a.

Vrijednost radova je 23.347.366,98 Eura (bez PDV-a), a početak radova očekuje se u narednih mjesec dana, dok je predviđeni rok trajanja radova 790 dana, od datuma početka radova.

Svečanosti potpisivanja, osim spomenutih prisustvovali su i Igor Butorac, pomoćnik ministra, Dražen Ivanušec, predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Split, Goran Kovačević, zamjenik Gradonačelnika Grada Splita, Zlatko Ževrnja, župan Splitsko-dalmatinske Županije, te mnogi drugi uvaženi gosti.