Vlada: Odluka o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Lučke uprave Split

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Lučke uprave Split, a kojom se daje  suglasnost na Izmjenu Statuta Lučke uprave Split, koju je donijelo Upravno vijeće Lučke uprave Split, 10. rujna 2015. godine.

Izmjena Statuta odnosi se na članak 17. Statuta, kojim su propisane unutarnje ustrojstvene jedinice Lučke uprave Split, a nova ustrojstvena jedinica koja se ovom izmjenom osniva je Odjel za sigurnosnu zaštitu luke, opasne terete i zaštitu okoliša kojoj je u djelokrugu rada prvenstvena zadaća provođenje mjera sigurnosne zaštite sukladno obvezama u provedbi Međunarodnog pravilnika o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora i provođenje mjera zaštite okoliša.