Vlada: Suglasnost za sporedne djelatnosti u brodogradilištu Punat

Photo VRH-ulaz.jpg
Nakon zahtjeva društva, Brodogradilištu Punat na današnjoj je sjednici Vlada dala suglasnost  za povjeravanje djelatnosti manjeg opsega drugim pravnim i fizičkim osobama u luci.

Ovlaštenik koncesije, društvo Brodogradilište Punat d.o.o. sklopit će 13 ugovora o poslovnoj suradnji sa pravnim i fizičkim osobama za obavljanje sporednih djelatnosti, usluga servisiranja u luci posebne namjene, a prihodi po ugovorima ulazit će u prihode ovlaštenika koncesije.

Brodogradilištu Punat Vlada je dodijelila koncesiju 2000. Godine na razdoblje od 32 godine, za što je ugovorena stalna koncesijska naknada od 0,50kn po metru četvornom, dok se naknada promjenjivog dijela  plaća u iznosu od 1 posto godišnje dobiti društva.