Odbor za sigurnost na moru i sprječavanje onečišćenja s brodova (COSS) podržao donošenje Provedbene odluke Komisije kojom se Hrvatskom registru brodova (HRB) priznaje status priznate organizacije za pregled i nadzor brodova

Photo hrvatski_registar_brodova.JPG
Na 32. sjednici Odbora za sigurnost na moru i sprječavanje onečišćenja s brodova (COSS) održanoj 23. travnja 2014. godine u Briselu, uz prisustvo predstavnika iz svih država članica Europske unije, Odbor je jednoglasno podržao donošenje Provedbene odluke Komisije kojom se Hrvatskom registru brodova (HRB) priznaje status priznate organizacije u skladu s Uredbom (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima i normama za organizacije za pregled i nadzor brodova.

Republika Hrvatska je 2010. godine podnijela zahtjev za priznavanje HRB-a Europskoj komisiji, te je Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) obavila preglede HRB-a kako bi utvrdila zadovoljava li uvjetima iz Uredbe br. 391/2009, ali odluka o priznavanju nije mogla biti donesena prije punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Kako je Europska komisija u veljači 2014. godine potvrdila da HRB zadovoljava svim uvjetima iz Uredbe, Komisija je izradila nacrt Provedbene odluke koji je dostavila COSS-u na mišljenje.

Slijedom pozitivnog mišljenja COSS-a najkasnije do kraja svibnja 2014. godine očekuje se donošenje Provedbene odluke te će HRB biti uvršten na popis priznatih organizacija na kojem se sada nalazi deset klasifikacijskih društava iz cijeloga svijeta koje države članice mogu ovlastiti za obavljanje nadzora, pregleda i certifikacije brodova njihove državne pripadnosti.

Time je HRB-u temeljem provjerene visoke stručnosti i kvalitete te dugotrajne tradicije u obavljanju svojih poslova dana mogućnost da nastavi i proširi svoje aktivnosti ne samo kao priznata organizacija od strane Republike Hrvatske već i od ostalih država članica Europske unije i šire.