Vlada: Usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlada Republike Hrvatske usvojila je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar kojom je predložena izmjena granica lučkog područja u bazenu Gradske luke.

Odlukom će se izuzeti dio kopnenog lučkog prostora, koji nije u funkciji odvijanja pomorskog prometa u gradskoj luci, a koji se sada koristi kao parkirališni prostor i pješačke staze.

Također je predložena izmjena granica lučkog područja u bazenu Ribarske luke Kali na otoku Ugljanu i odnosi se na proširenje lučkoga bazena koji uključuje kopno i more. Izmjenom bi se nastavile aktivnosti koje su u zastoju i omogućila realizacija projekta modernizacije i dogradnje luke, a kojom bi se postigla maksimalna funkcionalnost lučkog područja obzirom na namjenu prostora, u skladu sa važećom prostorno - planskom dokumentacijom.

Promjenu Odluke predložila je Lučka uprava Zadar, kao ustanova osnovana Odlukom Vlade RH, koja temeljem članka 47. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđuje lučko područje u lukama otvorenim za javni promet koje su od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku u skladu sa prostornim planom.