Vlada: RH domaćin UN radionice o navigacijskim sustavima

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Sporazum Vlade RH i UN-a o domaćinstvu Radionice Ujedinjenih naroda o primjeni globalnih navigacijskih satelitskih sustava koji će se sklopiti razmjenom pisama između direktora Ureda za svemirska pitanja Ujedinjenih naroda i privremenog otpravnika poslova Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima, OESS-u i međunarodnim organizacijama u Beču. Radionica će se održati 21. do 25. travnja 2013. godine u Baški na otoku Krku.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu na razdjelu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a dio sredstava za organizaciju Radionice osigurava Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Globalni navigacijski satelitski sustavi (GNSS) danas se upotrebljavaju u širokom rasponu djelatnosti, uključujući primjene u mrežama pokretnih komunikacija, upravljanju cestovnim, zračnim i pomorskim prometom, navigaciji u vozilima, službama potrage i spašavanja, sigurnosnim službama, upravljanju elektroenergetskim mrežama, financijskim transakcijama, poljoprivredi, ribarstvu, zaštiti okoliša, kartiranju i izmjeri i dr.

Ciljevi Radionice su uvođenje tehnologije globalnih navigacijskih satelitskih sustava (GPS, GLONASS, GALILEO, COMPASS) i njihova primjena u područjima cestovnog, zračnog i pomorskog prometa i komunikacija, izmjere, kartiranja i znanosti o tlu, upravljanja prirodnim bogatstvima, okolišem i katastrofama te precizne poljoprivrede, pregled stanja postojećih planova i projekata primjene globalnih navigacijskih satelitskih sustava u regiji, uključujući razmjenu iskustava o uvođenju projekata i jačanje suradnje u razvoju partnerstava i mreža u okviru regionalnih referentnih okvira, utvrđivanje regionalnoga koordinacijskog mehanizma koji bi mogao služiti kao veza s Međunarodnim odborom za GNSS i poticanje relevantnih dionika u Hrvatskoj na širu primjenu navigacijskih satelitskih sustava u gospodarstvu i javnom životu.

Na Radionici se očekuje oko 80-ak stručnjaka iz akademske zajednice, istraživačkih institucija, tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarstva, nacionalnih svemirskih agencija, međunarodnih organizacija i nevladinih udruga.