Vlada: Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget

Photo vijest24062015.png

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred hotela Medena, a kojom se daje  koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred Hotela Medena trgovačkom društvu Hotel Medena d.d..

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred hotela Medena, a kojom se daje  koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred Hotela Medena trgovačkom društvu Hotel Medena d.d..

Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 23.412 m², od čega je 4.600 m² kopneni prostor, a 18.812 m² morski akvatorij.

Stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 5,00 kuna po metru kvadratnom zauzete površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 117.060,00 kuna godišnje u jednom obroku, a promjenjivi dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 3,00 % ukupnoga godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na koncesioniranom pomorskom dobru.

Planirana investicijska ulaganja iznose 12.430.200,00 kuna, od čega će 297.000,00 kuna biti uloženo u zaštitu okoliša, a usvajanjem Odluke stvorena je mogućnost za  otvaranje  10 novih radnih mjesta.

Također na današnjoj sjednici Vlade usvojeno je Rješenje o odbijanju ponude trgovačkog društva Urednost d.o.o. pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred Hotela Medena.

Po Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred hotela Medena, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave  od 06. svibnja 2015. godine zaprimljene su dvije ponude i to trgovačkog društva Hotel Medena d.d., Seget Donji i trgovačkog društva Urednost d.o.o. iz Segeta Donjeg.

Usvojenim Rješenjem odbija se ponuda trgovačkog društva Urednost d.o.o. iz Segeta Donjeg kao nevaljana jer je poslana izvan roka za dostavu ponuda propisanog Obaviješću o namjeri davanja koncesije.

Rok za dostavu ponuda bio je do 04. lipnja 2015., a ponuda društva Urednost upućena je 05.lipnja 2015., te Povjerenstvo ponudu nije otvaralo.