Izvanredni događaji na riječkome plovnom području

Photo L-RI.jpg
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavnja na moru (MRCC Rijeka) jučer je zaprimila više prijava pomorskih nezgoda koje su se dogodile na riječkome plovom području.

U 7.30 sati ujutro zaprimljena je obavijest od kapetana luke posebne namjene brodogradilišta „Viktor Lenac“, da je uslijed jakih udara sjeveroistočnoga vjetra došlo do pucanja priveznih konopa motornoga broda naziva „Clipper Mars“, koji se nalazio na lučkome vezu, te je brod zanošen vjetrom udario u drugi motorni brod naziva „Antartic Navigator“, koji se nalazio na susjednome vezu. O događaju je obaviještena Lučka kapetanija Rijeka koja je u koordinaciji sa nadležnim lučkim kapetanom odmah nakon sudara brodova koordinirala akciju spašavanja brodova unutar lučkoga područja sa dva tegljača poduzeća „Jadranski pomorski servisi“, kojima su dva broda uspješno razdvojena i ponovno osigurana na lučkim vezovima.

Središnjica je obavijestila kako u ovoj pomorskoj nezgodi nema ozlijeđenih, nije zabilježena materijalna šteta na plovilima kao niti onečišćenje mora.

Nedugo potom, u 8.25 sati ujutro MRCC Rijeka zaprimila je dojavu iz nadležnosti Lučke kapetanije Rijeka o potonuću ribarske brodice, luke upisa Rabac, u riječkoj luci, na poziciji riječki lukobran. Vlasnik brodice izvjestio je djelatnike Kapetanije kako je pokušao spasiti ribaricu od potonuća, no zbog jakih naleta vjetra brodica je udarala u rivu što je uzrokovalo oštećenje trupa i potonuće brodice. Osim materijalne štete na potonulom plovilu, nije zabilježeno onečišćenje morskoga okoliša.

U 15.30 sati u Središnjici je zaprmljena obavijest iz Lučke kapetanije Rijeka o prodoru mora u ribarski brod naziva „Nautika“, luke upisa Rijeka, koji se nalazio na vezu u riječkoj luci, bazen Rijeka – pozicija riječki lukobran, te su odmah po dojavi pozvana dežurna Javna vatrogasna postrojba Rijeka da pokušaju ispumpati more iz broda, no nažalost napori spašvanja broda od potonuća nisu dali rezultata, te je brod potonuo u 15.40 sati. Na poziciji potonuća nije primjećeno onečišćenje mora.

Zbog orkanskih udara vjetra i općenito nepovoljnih vremenskih uvjeta na području akvatorija u nadležnosti Lučke kapetanije Rijeka, sve su brodske, brzobrodske i trajektne linije prekinute do smirivanja vremenskih nepogoda.

U kasnim poslijepodnevnim satima udari bure su se smanjili tako da je na kraju jučerašnjega dana vjetar puhao manjim intenzitetom.