Vlasnicima plovnih objekata obavijest o upisu plovila i obračunatim naknadama

Photo zd lucica.JPG
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je prošli tjedan na adrese vlasnika više od 45.000 plovnih objekata uputilo račune za obračunate naknade za korištenje objekata sigurnosti plovidbe i upotrebu pomorskog dobra. Radi se o onim vlasnicima pomorskih objekata koji u elektronskim očevidnicima i upisnicima imaju kompletne osobne podatke. Do kraja godine računi će biti dostavljeni i svim ostalim vlasnicima kako njihovi osobni podaci budu nadopunjeni i sređeni.

Podsjetimo, kako bi se financijski olakšalo sređivanje vlasničkih podataka u upisnicima i očevidnicima Vlada Republike Hrvatske je u srpnju 2014. godine smanjila upravne pristojbe, ukinute su posebne upravne pristojbe te je trošak zahvaljujući primjeni opće pristojbe s 560 kuna za rješenja kojim se odobravao upis brodova ili jahti odnosno 110 kuna za brodice - sveden na 50 kuna.

Slijedom toga tijekom srpnja su djelatnici lučkih kapetanija završili postupak prijepisa podataka iz „starih knjiga“ u elektronske upisnike i očevidnike za više od 1.600 brodova te 125.000 jahti i brodica. U postupku prijepisa utvrđeno je da mnogi vlasnički podaci o brodicama nisu potpuni niti su ažurni. Upravo se najveći broj prigovora na poslane račune koji su ovih dana upućeni prema Ministarstvu, lučkim kapetanijama, trgovačkom društvu Plovput i županijama na moru, odnosi na neažurirane vlasničke podatke brodica ili na činjenicu da je brodica odavno propala.

Važno je naglasiti da je obveza svakog vlasnika da bilo koju promjenu podataka uključujući i pravo vlasništva pisanim putem prijavi lučkoj kapetaniji ili ispostavi gdje je pomorski objekt upisan u roku od 30 dana od dana nastanka promjene. U slučajevima kada novi vlasnik ne zatraži promjenu podataka u propisnom roku raniji vlasnik može zatražiti brisanje brodice iz očevidnika brodica.

Podsjetimo, zakonska obveza plaćanja ovih naknada za sve vlasnike pomorskih objekta koji plove Jadranskim morem, i za strane i za hrvatske državljane, utvrđena je Pomorskim zakonikom i Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a od 1. siječnja 2014. Naredbom o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u RH izmijenjen je način obračuna i visina naknada.

Izmjenama više propisa od početaka 2013. godine ukinuti su parafiskalni nameti, rasterećeno je gospodarstvo, izjednačene naknade za jahte i brodice istih tehničkih karakteristika bez obzira na namjenu i državnu pripadnost, a sustav naplate postao je jednostavniji i efikasniji.

Ovim administrativnim mjerama ostvareno je financijsko rasterećenje gospodarskih subjekata u ukupnom iznosu većem od 20 milijuna kuna, dok se istodobno postupak upisa pomorskih objekata ubrzava i pojednostavljuje. Pridodaju li se tome manji troškovi zbog korištenja beztrošarinskog goriva od srpnja 2013., radi se o značajnim uštedama za svakom poduzetniku.

Pozitivni efekti novog sustava očekuju se zbog bolje kontrole naplate. Naime, mjesto pojedinačnog slanja računa za svaku naknadu vlasniku pomorskog objekta istodobno se šalje obračun više naknada, a svaki pomorski objekt ima svoj jedinstveni nacionalni identifikacijski broj tzv. NIB.

U tablicama se na tri primjera prvog upisa daje usporedni prikaz troškova na početku 2013. i u 2014. godini
  Brod od 90 GT koji prevozi 50 putnika 2013. 2014.
 1.  
Rješenje o imenu 395 70
 1.  
Naknada za upis 1.000 0
 1.  
Upravne pristojbe za upis u upisnik* 580 70
 1.  
Upisni list 100 20
 1.  
Koncesijsko odobrenje 5.000 0
 1.  
Naknada utvrđena Naredbom o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj 0 500
  UKUPNO 7.075 660
 
  Charter jahta od 15 m s motorom od 100 kW koja prevozi 12 osoba 2013. 2014.
 1.  
Rješenje o imenu 395 70
 1.  
Naknada za upis 4.000 0
 1.  
Upravne pristojbe za upis u upisnik* 580 70
 1.  
Upisni list 100 20
 1.  
Koncesijsko odobrenje 4.800 0
 1.  
Naknada utvrđena Naredbom o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj 0 500
  UKUPNO 9.875 660
 
  Brodica za osobne potrebe duljine 5 metara s ugrađenim motorom snage 10 kW 2013. 2014.
 1.  
Naknada za upis 50 0
 1.  
Upravne pristojbe za upis u očevidnik* 130 70
 1.  
Plovidbena dozvola 25 20
 1.  
Tehnički pregled 70 100
 1.  
Naknada za baždarenje 45 0
6. Svjedodžba o baždarenju 15 0
7. Naknada za korištenje pomorskog dobra 105 0
8. Naknada utvrđena Naredbom o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj 0 120
  UKUPNO 440 310
 
Prema Zakonu o upravnim pristojbama uz svaki zahtjev potrebno je priložiti 20 kuna upravnih pristojbi plus 50 kuna upravnih pristojbi za rješenje