Donesen Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine

Photo /slike/foto 5_20/foto MIN-RI 22-5_20/2 MIN-RI 22-5_20.jpg
Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine donesen je 15. rujna 2017. godine. Temeljem ovog Programa dodjeljivat će se potpore za projekte ulaganja za razvoj luka otvorenih za javni promet koje su osnovane Zakonom o pomorskom dobru i morskim a kojima upravljaju lučke uprave na čijem se teritoriju luka nalazi. Ulaganja su predviđena s ciljem integracije hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i svladavanja ključne prepreke za lokalni gospodarski rast odnosno otocima postupno pružati održive i moderne usluge prijevoza tijekom cijele godine i time poboljšati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama u skladu sa Specifičnim ciljem 7ii1 Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike.

Potpore temeljem ovog Programa se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a objava poziva iz navedenog Programa se očekuje kroz mjesec dana.

PRILOG
10.05.2023.
PROGRAM - dodjele državnih potpora za ulaganja u modernizaciju Iuka otvorenih za javni promet u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpomosti 2021.-2026. (.pdf)

21.12.2020.
ODLUKA - o izmjeni Programa državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine (.pdf)

15.09.2017.
Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine (.pdf)