AZOLPP: Raspisani natječaji za državne trajektne linije

Photo Azolp01072011.jpg

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisan je natječaj za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2023. godine na sljedećim neprofitabilnim državnim trajektnim linijama:

 • 401 Zadar/Gaženica – (Ist/Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – (Mali Lošinj) i obratno
 • 433 Zadar/Gaženica – (Rivanj – Sestrunj – Zverinac) – Molat – (Zapuntel – Ist/Kosirača) i obratno
 • 434 Brbinj – Zadar/Gaženica i obratno
 • 435 Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – (Rava – Mala Rava) i obratno
 • 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje i obratno
 • 602 Vis – Split i obratno
 • 604 (Lastovo) – Vela Luka – (Hvar – Split) i obratno
 • 606 Drvenik Veli – Drvenik Mali – Trogir (Seget) – (Split) i obratno
 • 633 Ploče – Trpanj i obratno
 • 636 Rogač – Split i obratno
 • 638 Sumartin – Makarska i obratno
 • 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik i obratno te
 • 832 Sobra – Prapratno i obratno.

Obavijesti o nadmetanju objavljene su dana 23. kolovoza 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu "Objave JN", a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Rok za dostavu ponuda je 26. rujna 2017. godine po lokalnom vremenu navedenom u Obavijestima o nadmetanju.

Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 26. rujna 2017. godine po isteku roka za dostavu ponuda u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ugovori će se sklopiti za razdoblje od 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine odnosno na razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2023. godine, uz mogućnost produljenja do 31. prosinca 2027. godine za sve linije osim za linije: 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik i obratno, kod koje se ugovor sklapa na razdoblje od 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina odnosno na razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2020. godine, uz mogućnost produljenja do 31. prosinca 2029. godine, te liniju 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje i obratno, za čije se održavanje ugovor sklapa na razdoblje od 3 godine, od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2020. godine, ali bez mogućnosti produljenja.

Napominjemo ponuditeljima da se ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Vršitelj dužnosti ravnatelja Agencije za obalni linijski pomorski promet

Paula Vidović, dipl. iur. 

Dokumenti:

Obavijest o nadmetanju – trajektne linije 401 Zadar/Gaženica – (Ist/Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – (Mali Lošinj) i obratno; 433 Zadar/Gaženica – (Rivanj – Sestrunj – Zverinac) – Molat – (Zapuntel – Ist/Kosirača) i obratno te 435 Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – (Rava – Mala Rava) i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektna linija 434 Brbinj – Zadar/Gaženica i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektna linija 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektna linija 602 Vis – Split i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektna linija 604 (Lastovo) – Vela Luka – (Hvar – Split) i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektna linija 606 Drvenik Veli – Drvenik Mali – Trogir (Seget) – (Split) i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektna linija 633 Ploče – Trpanj i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektna linija 636 Rogač – Split i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektna linija 638 Sumartin – Makarska i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektna linija 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektna linija 832 Sobra – Prapratno i obratno