16. Sjednica Središnje koordinacije za zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

Photo NSL PM 20-07_17.JPG
Pod predsjedanjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dana 20. srpnja 2017. godine je održana 16. sjednica Središnje koordinacije za zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru.

Središnja koordinacija za zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru ustrojena je temeljem Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske. U protekom razdoblju, a napose provedbom Zakona razvidno je da je zajedničko, pravovremeno i usklađeno postupanje svih tijela kao jedini mogući način potpune zaštite prava i interesa. Time se uvelike postiže ekonomičnost, racionalnost i povezanost svih ljudskih i materijalnih resursa državne uprave na moru, kao i sigurnost.

Na sjednici su usvojena Godišnja izvješća o realizaciji plana zajedničkih aktivnosti za 2015. i 2016. godinu koja sadrže prikaz provedbe utvrđene politike, planova i propisa vezano za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, kao i poduzete mjere u smislu troškove koji su proizašli iz  samostalnih i koordinirdanih odnosno zajedničkih akcija.

Središnja koordinacija danas je usvojila i Plan zajedničkih aktivnosti za 2017. godinu kojim će se uspostaviti potrebna razina sigurnosti i zaštite morskog prostora pod jurisdikcijom Republike Hrvatske, a predviđaju aktivnosti zaštite suverenosti, suverenih prava i jurisdikcije RH, suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje, suzbijanje piratstva, nadzor sigurnosti plovidbe, akcije traganja i spašavanja, zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine, nadzor morskog ribarstva i ostalo.

Jedna od točki dnevnog reda, između ostalih, bila je i organizacija međuresorne vježbe „Jadran-17“  koja će se održati početkom listopada 2017. godine na području Splita, u sklopu tematskog tjedna pomorstva posvećenog posebno zaštiti mora od onečišćenja s pomorskih objekata, a koja uključuje Table top vježbu te pokaznu vježbu.

Zaključeno je, da će se s obzirom na dosadašnji rad i postignuća, djelatnici svih tijela državne uprave i nadalje zadane aktivnosti odrađivati profesionalno, te u potpunosti štititi morski prostor pod jurisdikcijom Republike Hrvatske.