Vlada: Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokacijama u Savudrijskoj vali

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – uzgojna polja A, C, E, polja B, D i F i polja I., II., III. I IV.

Obavijestima se raspisuju natječaji za dodjelu koncesije u svrhu gospodarskog korištenja  pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka kapaciteta na lokacijama u Savudrijskoj vali - polja A, C i E, te poljima B,D i F te polja I., II., III. i IV., te sve koncesije daju se na rok od 20 godina.

Na lokacijama u Savudrijskoj vali za polja A, C i E te polja B,D i F raspisuje se natječaj za dodjelu koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka kapaciteta  do 70 tona godišnje.
Dok se za lokaciju u Savudrijskoj vali – za polja I., II., III. i IV. raspisuje natječaj za dodjelu koncesije u svrhu gospodarskog korištenja  pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka kapaciteta do 35 tona godišnje.
Ukupna površina pomorskog dobra za polja A, C i E koje se daje u koncesiju iznosi 101.000,00 m2. Ukupna površina pomorskog dobra za polja B, D i F koje se daje u koncesiju iznosi 101.000,00 m², a ukupna površina pomorskog dobra za polja I., II., III. i IV. koje se daje u koncesiju iznosi 40.000,00 m².

Početni iznosi stalnog dijela koncesijske naknade za sve lokacije iznose  0,20 kuna po m² zauzetog pomorskog dobra iz čega slijedi kako će davanjem u koncesiju pomorskog dobra prihod od koncesija biti najmanje 48.400,00 kuna. Početni iznosi promjenjivog dijela koncesijske naknade iznose 0,20 %  prihoda ostvarenog na predmetnom području, no isti prihodi državnog proračuna u ovom trenutku ne mogu se predvidjeti.
Ukupna procijenjena vrijednost investicija za sve 3 lokacije zajedno  iznose 5 milijuna kuna (od toga za polja A, C i E -2mln kn; polja B, D  i F – 2mln kn; polja I., II., III. i IV. -1 milijun kuna)