Vlada: Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Uredbu o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru kojom se brišu dosadašnje odredbe iz osnovne Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja  na pomorskom dobru , a koje se odnose na ishođenje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti sa sredstvima kojima su područje rada isključivo unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske, a u svrhu usklađivanja s pravnom stečevinom EU.

Osim usklađivanja s pravnom stečevinom EU ovim izmjenama u svrhu doprinosa razvoju gospodarstva i olakšavanja administrativnih prepreka ukidaju se i dosadašnji parafiskalni nameti za plovila.

Inače, važećom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru propisane su djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, postupak davanja koncesijskog odobrenja i visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja.

Primjena predmetne Uredbe je od 1. siječnja 2014. godine iz razloga što su s obzirom na proteklu turističku sezonu u ovoj godini već ishođena koncesijska odobrenja koja se odnose na obavljanje djelatnosti sa sredstvima na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske i koja se izdaju, odnosno izdana su do kraja tekuće kalendarske godine, kako i propisuju odredbe osnovne Uredbe.