Vlada: Usvojena Odluka o raspolaganju viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta

Photo vijest24062015.png
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o raspolaganju viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI).

Odlukom Upravnog vijeća HHI-a utvrđeno je da je u 2014. godini Institut kao rezultat obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima ostvario višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.915.531,41 kuna, dok preneseni višak prihoda i primitaka iz ranijih godina iznosi 1.226.354,70 kuna, što ukupno iznosi 3.141.886,11 kuna.

Predmetnom Odlukom višak prihoda nad rashodima daje se na raspolaganje HHI-u na način da se s 2.500.000,00 kuna financiraju materijalni rashodi poslovanja (za hidrografsku izmjeru akvatorija Zapadne obale Istre) dok je 641.886,11 kuna namijenjeno financiranju rashoda za nabavu nefinancijske imovine potrebne za uspostavu Hidrografskog informacijskog sustava (HIS).

Donošenje ove Odluke neće utjecati na Državni proračun Republike Hrvatske.