Vlada: Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Photo ///vijest24062015.png
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama  unutarnjih voda, kojim se omogućava spajanje Agencije za vodne putove Hrvatskim vodama, te se u zakonu brišu odredbe koje su regulirale  nastajanje, pravni oblik, upravljanje i vođenje poslova Agencije.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture pristupilo je izradi predmetnog prijedloga zakona nakon što je Vlada RH donijela Odluku o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima i osnivanju Povjerenstva za provedbu racionalizacije sustava agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastim (od 23. travnja 2015.).

Zakonom je predviđeno da Agencija kao javna ustanova posluje do 31. prosinca 2015. godine, a s 01. siječnjem 2016. godine (stupanjem na snagu ovoga Zakona), njeni poslovi, djelatnosti, prava, obveze i imovina prenose se na Hrvatske vode. Istovremeno, radnici prelaze u Hrvatske vode, te zadržavaju prava iz rada svojih dosadašnjih radnih mjesta do novog rasporeda unutar Hrvatskih voda, sukladno Statutu i drugim odgovarajućim provedbenim propisima Hrvatskih voda.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona do promjene pravnog oblika Agencije za vodne putove, Agencija mijenja svoj pravni oblik  javne ustanove, on se gasi, a nastavlja se raditi, obavljati dosadašnje djelatnosti u drugom pravnom obliku sukladno unutarnjem ustrojstvu Hrvatskih voda.

Donošenjem ovog zakona postići će se uštede u iznosu od cca. 10 mln kuna jer Agencija više neće biti financirana iz Državnog proračuna, nego sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva kako se financiraju Hrvatske vode.