Donesena Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica

Photo Croatia258Split.jpg
Na današnjoj je sjednici Vlade donesena Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, kojom se izjednačavaju prava i obveze državljana zemalja članica Europske unije i drugih stranih državljana s pravim i obvezama hrvatskih državljana u pogledu korištenja i plovidbe na jahtama i brodicama namijenjenim za sport i razonodu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Najznačajnije novosti u odnosu na dosadašnju Uredbu su ukidanje popisa osoba, odnosno ograničenja broja nautičara koji mogu boraviti na stranim jahtama i brodica (230 posto kapaciteta plovila) kao i ukidanje posebne naljepnice "vinjete".

Ukidanjem "vinjete" ostvaruje se godišnja ušteda u Državnom proračunu Republike Hrvatske od 600.000 kuna koliko su iznosili troškovi nabave ovih specijalnih naljepnica otpornih na morske uvjete i izloženost suncu.

Do kraja 2013. godine svi strani nautičari morat će plaćati propisane naknade kako je to bilo propisano i prethodnih godina, a od 1. siječnja 2014. godine izjednačit će se iznosi naknada i način naplate za sve plovne objekte istih tehničkih karakteristika bez obzira na državnu pripadnost i namjenu.

Za korištenje stranih plovila u situacijama kada se na istom ne nalazi vlasnik ili član uže obitelji vlasnika potrebna je, kao i kod hrvatskih plovila, pisana ovlast vlasnika plovila. Kod stranih plovila u vlasništvu pravnih osoba jasno je propisan minimalni sadržaj punomoći.

Eventualne nelegalne gospodarske djelatnosti na stranim jahtama i brodica spriječit će se korištenjem i razmjenom podataka između postojećih informacijskih sustava Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Sadašnja naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju stranci ovisi o duljini plovila. Osim toga dobiva se popust od 10 posto za svaku godinu uzastopnog dolaska do maksimalno 50 posto.