Održana javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Photo javn-ras_zad_nsl.jpg
U Zadru je danas održana druga po redu rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, na kojoj su ispred Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture sudjelovali ministar Siniša Hajdaš Dončić, zamjenik ministra Zdenko Antešić, pomoćnik ministra za pomorstvo Igor Butorac i načelnica Sektora za pomorsko dobro i lučki sustav Nina Perko.

U pozdravnom govoru zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta pohvalio je ovakav otvoreni pristup u izradi zakona, naglasivši da je izuzetno važno tijekom donošenja zakona omogućiti svima koji žive od pomorskog dobra da daju svoje prijedloge iz prakse.

Ministar Siniša Hajdaš Dončić predstavio je Nacrt prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Istaknuo je najvažnije novine u Nacrtu prijedloga koje se odnose na osnivanje Agencije za pomorsko dobro čija bi osnovna zadaća bila utvrđivanje granica pomorskog dobra u svrhu ubrzavanja gospodarskih aktivnosti; uvođenje koncesija na zahtjev; definiranje pojmova morskih plaža, sidrišta i privezišta; omogućavanje efikasnijeg sustava kroz decentralizaciju ovlaštenja; te proširivanje obveze nadzora.

U raspravi su sudjelovali predstavnici Udruge brodara Zadarske županije, koncesionara, Skupštine Zadarske županije, Županijske lučke uprave Zadarske županije, Hrvatske updruge poslodavaca, Kamping udruženja, Grada Zadra, Otočnog sabora i Udruge brodopopravljača.

Neki od najvažnijih prijedloga iznesenih na raspravi odnose se na unificiranje tarifa koje plaćaju brodari i nužnost definiranja tarifa prema veličini broda, a ne vrsti tereta; potrebu za klasifikacijom drvenih brodova; potpuno usklađivanje sa Zakonom o gradnji i Zakonom o zaštiti okoliša; jasnije propisivanje uvjeta građenja sidrišta u lukama posebne namjene; preciznije definiranje novouvedenih pojmova; osnivanje Agencije za pomorsko dobro; provođenje natječaja za koncesijska odobrenja; te generalno na postupak davanja koncesije.

Nakon ove javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,  u naredna dva tjedna održat će se još dvije javne rasprave: 6. veljače u Splitu i 7. veljače u Dubrovniku.

Na službenoj web stranici Ministarstva u tijeku je i internetsko javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koje traje do 18. veljače 2014, a sve primjedbe i prijedloge sudionici javne rasprave mogu uputiti i pismenim putem na e-mail adrese jelena.bralic@mppi.hr i savjetovanje@mppi.hr.