Odlukom Vlade prošireno lučko područje Lučke uprave Split

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Split, kojom će se proširiti lučko područje luke Split u bazenu Gradska luka, i to na dio Obale hrvatskog narodnog preporoda u širini od 2,4 metara čime će se objediniti prostor morskog i kopnenog dijela lučkog područja.

Bazen Gradska luka ima veliki promet putnika, koji iznosi više od četiri milijuna putnika godišnje i nužno je bio potreban prostor za prihvat putnika i plovila, koji do sada Lučka uprava Split nije mogla gospodarski koristiti budući je bio u nadležnosti Grada Splita. Naime, Odlukom o osnivanju Lučke uprave Split iz 1997. godine Lučkoj upravi Split na upravljanje je dan samo morski dio lučkog područja bez pripadajućeg kopnenog dijela.

Odlukom Vlade, i uz prethodnu suglasnost Grada Splita, odnosno povezivanjem morskog i kopnenog dijela omogućit će se veća sigurnost pomorskog prometa i poboljšati red u luci i zaštita okoliša.