Vlada: Prihvaćeno Izvješće o izmjenama i dopunama Ugovora za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj o izmjenama i dopunama Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split i Ugovora između Lučke uprave Split i Europske Banke za Obnovu i Razvoj o izmjenama i dopunama Ugovora o zajmu između Lučke uprave Split i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split.

Izmjene i dopune Ugovora o jamstvu i izmjene i dopune Ugovora o zajmu zatražene su jer trenutno raspoloživa sredstva nisu dostatna za cjelokupnu provedbu projekta obnove infrastrukture luke Split, a koja su potrebna zbog primjene Eurocod normi.

Slijedom navedenoga, Lučka uprava Split zatražila je od Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) dodatni iznos sredstava od 5,6 milijuna eura. Pritom podsjećamo da su predstavnici nadležnih tijela Republike Hrvatske i predstavnici EBRD-a vodili 22. srpnja 2014. pregovore o tehničkim pitanjima vezanim za Ugovor između RH i EBRD-a o izmjenama i dopunama Ugovora o jamstvu između RH i EBRD-a za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split.

Nastavno na pregovore, usuglašene su izmjene i dopune prvotno potpisanih Ugovora o jamstvu i Ugovora o zajmu. Također, usuglašeni su stavovi o uvjetima za stupanje na snagu, uvjeti povlačenja zajma, posljednjem datumu raspoloživosti zajma i drugim pitanjima vezanim uz izmjenu dokumentacije koju je zatražila hrvatska strana.

„Projekt obnove infrastrukture luke Split“ (Projekt izgradnje vanjskih vezova na lukobranu u Gradskoj luci Split) uključuje proširenje i obnovu dvaju putničkih vezova na vanjskoj strani lukobrana u bazenu Gradska luka na lučkom području Lučke uprave Split radi prihvata međunarodnog linijskog prometa kao i većih brodova na kružnim putovanjima.