Vlada RH: Usvojena Odluka o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Usvojenom Odlukom definiraju se državne trajektne, brzobrodske i brodske linije od osobitog javnog i gospodarskog interesa za RH, sa odgovarajućom vrstom i minimalnim kapacitetom broda, relacijom i minimalnom učestalosti povratnih putovanja (tjedno).

Linije utvrđene ovom Odlukom održavaju brodari čija su prava i obveze utvrđene Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN, broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16).

Istaknimo kako nova Odluka obuhvaća ukupno 53 državne linije te je njenim donošenjem povećavan kapacitet i učestalost linija, osigurana bolja povezanost naseljenih otoka s kopnom, razvoj turističkih kapaciteta te održivi razvoj otoka.

Primjerice, liniji za Korčulu povećan je kapacitet za 50 putnika u svim razdobljima, dok je liniji Ploče - Trpanj u visokoj sezoni kapacitet povećan sa 50 na 140 vozila.

S druge strane, dvije linije koje su do sada bile sezonskog karaktera postaju cjelogodišnje i to dužobalna linija Rijeka - Dubrovnik te linija Pula - Zadar.

Na kraju istaknimo kako je rebalansom Državnog proračuna za 2016. godinu povećan iznos proračunskih sredstava namijenjenih za subvencioniranje linija za 35 milijuna kuna te je u proračunu za 2017. godinu za istu namjenu osigurano 5 milijuna kuna više nego u 2016. godini.