Dubrovačka Kapetanija provela akciju "Sigurnost na moru 2015"

Photo Dance LK DU_12.jpg
Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa „Sigurnost na moru 2015“ provedena je u subotu, 25. srpnja na dubrovačkom području nadzora sigurnosti plovidbe u dijelu akvatorija od Cavtata do Elafita, u koordinaciji sa nadležnim lučkim ispostavama te Pomorskom policijom Dubrovnik.

Težište nadzora u okviru provedene akcije stavljeno je na kontrolu ispravnosti i upotpunjenosti pripadajuće dokumentacije nadziranih plovila i osoba koje su njima upravljale.

Posebna pozornost tijekom nadzora posvećena je kontroli sudionika u pomorskome prometu dubrovačkim akvatorijem koji su se odlučili na prekoračenje dopuštene plovidbene brzine.

U okviru provedene akcije pregledano je 40 domaćih i stranih plovila te je utvrđeno 16 prekršaja, a izdan je i jedan optužni prijedlog.

Ukupno je izrečeno novčanih kazni u iznosu od 25.183,34 kuna, dok je na licu mjesta naplaćeno 10.883,34 kune od sankcioniranih prekršitelja.