Oduzeta koncesija na pomorskom dobru u luci nautičkog turizma u uvali luke Tisno

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici odlučila trgovačkom društvu „Agram Kaptol d.o.o.“ oduzeti koncesiju na pomorskom dobru luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali luke Tisno jer ne realiziraju projekt sukladno Investicijskoj studiji ulaganja Marina Tisno.

„Agram Kaptol“ bio je dužan do 2. kolovoza 2013., odnosno u roku od dvije godine od kad je donesena odluka o davanju koncesije, ishoditi izvršnu lokacijsku dozvolu i dostaviti istu Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. Međutim, kako još nisu podnijeli zahtjev za ishođenjem lokacijske dozvole, a prema informacijama iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, nadležno Ministarstvo uputilo je prijedlog Vladi o prestanku važenja  koncesije.

Odluku o davanju ovlaštenja za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno,  Vlada RH donijela je 21. srpnja 2011. godine.