Vlada: Odluka o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega u luci nautičkog turizma Brodotrogir

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega u luci posebne namjene, luci nautičkog turizma Brodotrogir iz Trogira.

Naime, na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ovlaštenik koncesije koji je dobio koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost davatelja koncesije u cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra.

U skladu s time ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene, luci nautičkog turizma, Servisni centar Trogir zatražio je ishođenje prethodne suglasnosti od davatelja koncesije, Vlade Republike Hrvatske, za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega, koje uključuje 12 trgovačkih društava i obrta s kojima će ovlaštenik koncesije sklopiti Ugovore o poslovnoj suradnji, a prihodi po ugovorima ulazit će u prihode ovlaštenika koncesije.

Sporedne djelatnosti koje će se obavljati u luci su prijevoz putnika i tereta, iznajmljivanje plovila, popravak i održavanje čamaca, obrazovanje odraslih za rukovanje brodicom, turističke usluge, ugostiteljstvo, zakup plovila, novčarsko poslovanje i trgovina na malo.