Odluke o koncesijama gospodarskog uzgoja školjaka na području Malostonskog zaljeva i Malog mora

Photo ///vijest24062015.png
Na današnjoj je sjednici Vlada donijela Odluku o koncesiji kojom 17 ovlaštenika koncesije stiče pravo gospodarskog korištenja na ukupno 27 uzgojnih polja. Radi se o novoj koncesiji, a prihod od stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 27.331,28 kuna godišnje.

Donesena su rješenja o odbijanju ponude Fanite Lahalo i Ljiljane Bebek kao nevaljane, te se poništava postupak davanja koncesije za 24 polja. Pet koncesija za uzgoj školjaka dodijeljenih Odlukom 31/2007. godine zbog neplaćanja koncesijske naknade se oduzima te je utvrđen prestanak koncesija dodijeljenih Odlukom 31/2007. godine za 10 ovlaštenika koncesije koji su ugasili obrte registrirane za djelatnost uzgoj školjaka, prestanak koncesija dodijeljenih Odlukom iz 112/2007. godine za dva ovlaštenika koncesije koji su ugasili obrte registrirane za djelatnost uzgoj školjaka.

Zbog prestanka pravne osobe trgovačkom društvu Mirna luka - braniteljska zadruga prestaje koncesija za šest uzgojnih polja namijenjenih uzgoju školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru.

Vlada je donijela Odluku o prijenosu 10 koncesija u svrhu gospodarskog korištenja 11 uzgojnih polja. Sve koncesije dodijeljene su temeljem Odluke 31/2007. godine. Donesena je i Odluka o prijenosu koncesije dodijeljene temeljem Odluke 117/2007. godine u svrhu gospodarskog korištenja dva uzgojna polja namijenjena uzgoju školjaka na području Malostonskog zaljeva i Malog mora.