Pomorcima i brodarcima čestitka ministra Siniše Hajdaša Dončića za Dan pomoraca

Photo nsl 1.3 minSHD-MPPI 1_13.jpg
Dragi pomorci, brodarci i ribari, pomorski inženjeri i brodograditelji, pomorski inspektori i pravnici, te svi kojima je život i rad neraskidivo povezan uz razvoj pomorskog i riječnog gospodarstva, zaštitu pomorskog i riječnog okoliša i sigurnost pomorskog i riječnog prometa čestitam Dan pomoraca.

Sigurnosti plovidbe i zaštita morskog okoliša je najopsežniji i najzahtjevniji vaš posao. Hrvatska kao pomorska država na prvom mjestu veliku pažnju treba pridavati održavanju i unaprjeđivanju svog jednog od najdragocjenijih prirodnih resursa, mora i priobalja.

Istodobno je važno ostvariti puni potencijal razvoja pomorskog gospodarstva. Nemoguće je izazovima globalnog tržišta i održivog razvoja odgovoriti na pravi i konkurentan način bez kvalitetnog sustava i  zakonskih okvira.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture neprestano ulaže u povećanje konkurentnosti hrvatskih pomoraca i brodaraca putem niza propisa i kvalitetnih zakonskih regulativa.

Vlada je ove godine usvojila Strategiju pomorskog razvoja i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020. Strategiju je izradilo Ministarstvo kao dugoročan plan razvoja hrvatskog pomorstva i jedne od najznačajnijih gospodarskih grana. Visoki standard životnih i radnih uvjeta pomoraca te razvoj i promocija Hrvatske kao međunarodnog centra izvrsnosti za njihovo školovanje samo su neki od ključnih ciljeva postavljenih u pomorskoj Strategiji.

Do kraja godine planirana je izmjena Pomorskog zakonika, prvenstveno u dijelu koji je odnosi na porez po tonaži broda. U proceduri je izmjena Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i njegovo stupanje na snagu očekujemo do kraja ove godine, a isti će pridonijeti gospodarskom rastu i sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodnim putovima.

Sukladno ciljevima i mjerama utvrđenih pomorskom Strategijom predviđena je i izmijenja Zakona o lučkim kapetanijama i Zakona o Plovputu. Polovicom ove godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti i to s ciljem unaprjeđenja kvalitete javnih usluga sigurnosti plovidbe, sigurnosti ljudskih života na moru i zaštite mora od onečišćenja s brodova.

Osobito smo ponosni na odluku Europske komisije iz svibnja 2014. godine kojom je Hrvatski registar brodova postao priznata organizacija Europske unije za statutarnu certifikaciju brodova i izdavanja EU svjedodžbi za brodove unutarnje plovidbe. Time su im otvorene nove mogućnosti razvoja poslovanja u Europskoj uniji izdavanjem svjedodžbi za brodove država članica, kao i za unaprjeđivanje poslovanja na svjetskoj razini.

Ponosni smo i razinom usklađenosti s pomorskih propisa s pravnom stečevinom Europske unije. Tijekom 2014. godine obavljeno je ukupno četiri nadzora od strane relevantnih međunarodnih institucija: od strane Europske komisije i Europske agencije za sigurnost plovidbe (EMSA) obavljen je nadzor sigurnosne zaštite brodova i luka te nadzor postupka izdavanja svjedodžbi o osposobljenosti pomoraca. Od strane japanske pomorske administracija sukladno odredbama STCW Konvencije obavljen je nadzor postupaka priznavanja svjedodžbi o osposobljenosti pomoraca. Obavljen je i VIMSAS nadzor usklađenosti propisa RH s međunarodnim propisima usvojenim pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije, a o inspekcijskom nadzoru, certifikacijama i istraživanju pomorskih nezgoda.

Ponosimo se i visokim ocjenama koje unazad par godina dobivaju brodovi pod hrvatskom zastavom u međunarodnim vodama. Odbor Pariškog memoranduma je u izvješću za 2013. godinu hrvatsku zastavu pozicionirao na visoko 9 mjesto na svojoj Bijeloj listi, čime smo se pomakli za još jedno mjesto u odnosu na 2012. Hrvatski su brodovi također temeljem pregleda u godišnjem izvješću Obalne straže SAD-a za 2013. ocijenjeni visokom ocjenom zahvaljujući čemu je hrvatska zastava dospjela na bijelu listu Američke obalne straže.

U postupku je razvoj sustava e-pomorac, po kojem bi svaki pomorac trebao imati pristup podacima o kojima ovo Ministarstvo vodi evidenciju. Prvenstveno o izdanim svjedodžbama o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti i ostvarenom plovidbenom stažu.

Ministarstvo u suradnji s drugim tijelima državne uprave nastavlja projekt razvoja elektroničkih javnih servisa Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava (CIMIS) s ciljem uspostave „single window“ koncepta u pomorskom prometu kojim se ostvaruju administrativna rasterećenja sudionika pomorskog prijevoza. CIMIS sustav će tijekom slijedećeg tjedna u potpunosti biti integriran u Europski sustav razmjene podataka (SafeSeaNet). Ministarstvo će predložiti Vladi RH donošenje Uredbe o jedinstvenom pomorskom sučelju.

Ove godine Ministarstvo je dodijelilo 150 stipendija učenicima i studentima pomorskih i brodarskih škola i fakulteta. Trenutno je 400 učenika i studenata u pomorskim zvanjima koje Ministarstvo stipendira. U proteklih sedam godina pomorske škole i fakultete završilo je ukupno 874 stipendista Ministarstva.

U nastojanju da nakon školovanja mogu odraditi i potreban vježbenički staž Ministarstvo je u Vladinu proceduru dalo Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi. Time će se potaknuti brodare na ukrcaj vježbenika, a mladim pomorcima omogućiti završetak obveznog obrazovnog procesa koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja i ulazak u svijet rada.

Dopustite na kraju da se zahvalim svima Vama, pomorcima i brodarcima, sa željom da i dalje ostanete u samom vrhu svjetskog pomorstva.
 
Dragi pomorci i brodarci, sa srcem punim razumijevanja za vaše teškoće, za opasnosti kojima ste izloženi, za vaš naporan rad, stremljenja i požrtvovnost čestitam Dan pomoraca!