Vlada RH: Usvojene Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Savudrijskoj vali

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog  Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali - polja A, C i E, Prijedlog Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali - polja B, D i F te Prijedlog Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali - polja I., II., III. i IV..

Naime, temeljem raspisanih natječaja te nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda donose se gore navedene Odluke kojima se dodjeljuju koncesije, na vremensko razdoblje od 20 godina, za obavljanje djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji Savudrijska vala i to za: polja A, C i E, obrtu MORSKI RIBOLOV, vl. Vladimira Bašića iz Umaga; polja B, D i F, obrtu  ABALON, vl. Tomislava Bašića iz Umaga te polja I., II., III. i IV, obrtu  SHARK, vl. Petra Kraljevića iz Umaga.

Istaknimo kako stalni dio koncesijske naknade za polja A, C, E i polja B, D, F iznosi 0,20 kn po m² zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, dok promjenjivi dio naknade iznosi 0,20% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.

Istodobno, stalni dio koncesijske naknade za polja I, II, III i IV iznosi 0,22 kn po m² zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje (8.800,00 kn godišnje plativo u jednom obroku), a promjenjivi 0,22% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.

Dozvoljena godišnja količina uzgoja školjaka ovlaštenicima koncesije za polja A, C, E i polja B, D, F iznosi 70 tona godišnje (ukupno za navedena polja 140 tona godišnje, a za polja I,II, III i IV, 35 tona godišnje.