Rezultati održane udružene akcije lučkih kapetanija "Sigurnost na moru 2013"

Photo nsl LK SENJ SnM2013 3-8_13.jpg
Šest lučkih kapetanija, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik u koordinaciji sa lučkim ispostavama u sklopu akcije "Sigurnost na moru 2013.“ djelovale su na svojim područjima nadzora mora i obavile kontrole pomorskog prometa, sa naglaskom na sigurnost.

Lučka kapetanija Rijeka na svom je području nadzora unutar kontrolirane akcije i uz sudjelovanje 20 djelatnika sa osam plovila obavila 191 pregled plovila, od čega 81 domaćih i 110 stranih, kao i 4 pregleda plaža. Rezultat ove akcije su 24 naplaćene kazne u iznosu od 12.341,67 kuna, uz izrečene 47 opomene.

Lučka kapetanija Zadar u akciji je sudjelovala sa devet djelatnika i četiri plovila. Pregledano je 49 plovila, od toga 2 putnička broda, 25 stranih brodica, 9 domaćih brodica, 11 stranih jahti i 2 domaće jahte, pri čemu je naplaćeno 12.326,00 kuna kazni zbog pomorskih prekršaja, od kojih su najčešći glisiranje u nedopuštenom pojasu od 300 metara. Djelatnici LK Zadar u okviru ove akcije izdali su i 14 prekršajnih naloga, te dvije mandatne kazne. Nadzor je proveden u širem području zadarskog akvatorija s naglaskom na prolaze Mali Ždrelac, Vela Proversa, Mala Proversa, uvala Telašćica, Pašmanski kanal, Velebitski kanal  te područja oko otoka Silbe, Oliba, Premude i Ista.

Lučka kapetanija Šibenik U akciji je sudjelovala sa devet djelatnika na tri plovila, a u akciju je  bila uključeno i plovilo Postaje pomorske policije Šibenik sa dva policijska službenika na koju se ukrcao i djelatnik kapetanije. Tijekom akcije u nadzoru šibenskoga pomorskog prostora obavljeno je 29 inspekcijskih pregleda brodica i jahti, te je izdano osam prekršajnih naloga, novčanih kazni u iznosu od 11.500,00 kuna stranim državljanima, koji su najčešće kršili najstrožu odredbu o zabrani glisiranja. Djelatnici LK Šibenik u suradnji sa Pomorskom policijom izdali su i sedam optužnih prijedloga, od toga se šest postupaka pokreće prema hrvatskim državljanima, mahom iznajmljivačima brodica, i jedan optužni prijedlog prema stranom državljaninu. Evidentirano je i jedno kazneno djelo krivotvorenja isprava, što je upućeno u postupanje Državnom odvjetništvu. Službenici Pomorske policije Šibenik izdali su tri prekršajna naloga, ukupne novčane kazne od 3.000,00 kuna.

Na području nadzora Lučke kapetanije Split, u okviru jučerašnje akcije sudjelovalo je 14 djelatnika sa 6 brodova, koji su obavili nadzor nad 72 plovila, od toga 10 brodova i 63 brodice i jahte. Novčano je kažnjeno ukupno 24 plovila, a u jednome slučaju izrečena je mjera upozorenja. Najveći broj kazni odnosi se na 36 stranih i 27 domaćih brodica i jahti, na temelju čijih prekršaja su djelatnici LK Split naplatili ukupno 27.700,00 kuna kazni.

Lučka kapetanija Ploče u jučerašnjoj akciji sudjelovala je sa jednim plovilom i dva djelatnika, te su obavili nadzor nad 7 plovila, od toga 2 domaće i 7 stranih brodica, odnosno jahti. Uočeno je i sankcionirano ukupn tri nedostataka temeljem čega su izrečene novčane kazne u iznosu od 4.300,00 kuna.

Lučka kapetanija Dubrovnik u akciji je sudjelovala sa 4 plovila i 15 djelatnika koji su izvršili ukupno 52 pregleda plovila, od toga jedan strani brod, 23 domaće brodice i 4 jahte, dok je među stranim plovilima pregledano 18 brodica i 5 jahti. Od svih pregleda utvrđeno je 22 prekršaja za koje su izdane novčane kazne u ukupnom iznosu od 78.800,00 kuna, od čega je na licu mjesta naplaćeno 14.600,00 kuna. Najveći broj izrečenih kazni na dubrovačkome pomorskom području odnosio se na  12 glisiranja, što je jedan od najstrože sankcioniranih prekršaja.

Tijekom akcije djelatnici svih pet kapetanija u odnosu na 407 nadzora upisali su relativno mali broj provedenih sankcija, odnosno naplaćenih ukupno 149.917,00 kuna, što govori u prilog dobroga trenutnog stanja unutar nadziranoga pomorskog područja, a koji je posljedica stalne nazočnosti djelatnika lučkih kapetanija na moru.