Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama Odluke o osnivanju lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja (luka Pakoštane)

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama Odluke o osnivanju lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja (luka Pakoštane).

Podsjetimo, Županijska skupština Zadarske županije donijela je dana 12. travnja 2017. godine Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja.

Predmetnom se Odlukom smanjuje lučko područje luke Pakoštane na način da se obuhvat iste planira kroz dva izdvojena lučka bazena, Lučki bazen 1 i Lučki bazen 2, a smanjuje se i lučko područja luke Pakoštane-uvala Dugovača.

Navedeno smanjenje usklađeno je s važećom prostorno-planskom dokumentacijom i neće imati nepovoljnog utjecaja na lokalno stanovništvo budući da je na smanjenom području obje luke predviđen dovoljan broj komunalnih vezova za potrebe lokalnog stanovništva, uz zadržavanje operativnog dijela luke u zadovoljavajućem opsegu.

Razvoj nautičkog dijela planira se pak kroz luke posebne namjene - luke nautičkog turizma.

Usvajanje ove Odluke nema utjecaja na Državni proračun.